LinkedIn-mainonnan kohdentaminen

Mainonnan kohdentaminen on yksi tärkeimmistä elementeistä menestyvää kampanjaa luodessa.

LinkedIn mainonnan kohdentaminen - perusteet

Mainonnan kohdentaminen on yksi tärkeimmistä elementeistä menestyvää kampanjaa luodessa. Kun kampanja on kohdennettu oikeille kohderyhmille ja päättäjille, tuottaa se myös parempia tuloksia.

 

LinkedInissä tavoitat johtajat, vaikuttajat, päätöksentekijät ja ostajat paremmin kuin missään muussa sosiaalisen median kanavassa. Koska LinkedIn profiili toimii käyttäjälle ikään kuin julkisena CV:nä, joka tarjoaa läpileikkauksen käyttäjän osaamisesta, on käyttäjille tärkeää pitää profiilinsa tiedot ajan tasalla. Mainostajalle tämä taas tarkoittaa laadukasta kohdentamista tarkasti oikeille päättäjille.

 

Käyttäjät viettävät aikansa LinkedInissä mm. lukien ammatillista sisältöä ja juhlien onnistumisia ja etenemistä uralla. Tämä taas tarjoaa mainostajille dataa käyttäjien taidoista, mielenkiinnonkohteista ja kokemuksesta, jota voidaan hyödyntää mainonnan kohdentamiseen profiilista löytyvän tiedon lisäksi.

4/5

LinkedInin käyttäjästä vaikuttaa yrityksessä ostopäätökseen.

Perehdytään seuraavaksi kohdennusmahdollisuuksiin

AND / OR

Kun lähdet rakentamaan kohderyhmää, tarjoaa Campaign Manager sinulle kaksi vaihtoehtoa. Voit kaventaa kohderyhmää AND toiminnolla tai laajentaa sitä OR toiminnolla. AND toiminnolla voit siis valita esimerkiksi kaikki käyttäjät, jotka ovat insinöörejä JA joilla on vähintään 5 vuotta työkokemusta. OR toiminnolla voit valita insinöörit TAI diplomi-insinöörit, joilla on 5 vuotta työkokemusta.

INCLUDE JA EXCLUDE

Kun olet lisännyt kohderyhmään käyttäjiä INCLUDE-toiminnolla, voit vielä tarkentaa kohderyhmää rajaamalla sitä EXCLUDE-toiminnolla. Jos olet valinnut kohderyhmääsi esimerkiksi kaikki myynnissä työskentelevät, mutta palvelusi kohderyhmää ovat vain myynnin johto, voit EXCLUDE toiminnolla rajata pois kaikki johtoa alemmat työtehtävät.

 

300

käyttäjää on minimi kohderyhmä, jonka tarvitset kampanjan käynnistämiseksi.

Käyttäjään perustuvat kohdennusmahdollisuudet

Location

Sijainti on ainoa pakollinen kriteeri, joka sinun on valittava kampanjaa kohdentaessasi. Käyttäjän sijainti perustuu käyttäjän profiilissa ilmoittamaan sijaintiin sekä IP-osoitteeseen.

Job functions

Job Functions eli työnkuvat perustuvat LinkedIn-jäsenten syöttämiin työnimikkeisiin. Työnkuvia ovat esimerkiksi myynti ja HR. Jos valitset työnkuvaksi HR, lisää LinkedIn kohderyhmääsi kaikki käyttäjät, jotka työskentelevät HR tehtävissä.

Job title

Job Title eli tittelit ovat käyttäjien itse LinkedIniin määrittelemiä titteleitä, toisin kuin esimerkiksi työnkuvat, jotka ovat standardoituja. Koska tittelit ovat työntekijöiden itse määrittelemiä ja niitä voi pelkästään yhdellä toimialalla olla tuhansia, on mainostajan usein lähes mahdotonta osata listata kaikkia potentiaalisia titteleitä mainontaa kohdentaessa. Mikäli siis käytät kohdentamisessa titteleitä suosittelemme lisäämään niiden lisäksi myös muita kriteerejä, jotta tavoitat haluamasi kohderyhmän mahdollisimman tehokkaasti.

Job Seniorities

Job Seniorities eli senioriteettitaso kuvaa käyttäjän arvoa ja vaikutusvaltaa organisaatiossa, jossa käyttäjä työskentelee. Senioriteettitaso määräytyy tittelin mukaan. Käytä senioriteettia kohdentamisessa, jos haluat tavoittaa mainonnallasi tietyn päättäjätason. Voit valita esimerkiksi owner tason, jos haluat kohdentaa mainontaa ainoastaan yrityksen omistajille.

Years Of Experience

Years Of Experience eli työkokemusvuodet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen käyttäjän työkokemusvuosien mukaan, joita käyttäjät ovat ammatillisella urallaan kerryttäneet.

Skills

Skills eli taidot, ovat käyttäjien itse profiiliinsa lisäämiä avainsanoja, joilla he kuvaavat asiantuntemustaan tietyissä ammatillisissa osa-aluissa. Voit etsiä näitä skillsejä hakutoiminnon avulla ja kohdentaa mainontaa sellaisille käyttäjille, jotka ovat lisänneet valitsemasi skillsit profiiliinsa. Tämä kohdennusvaihtoehto sopii hyvin kohderyhmän laajentamiseen.