murupolku logo/Sosiaalipalvelut/Työpajat, kuntouttava työtoiminta Tornio/Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut
Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut, Tornio
Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut, Tornio
Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut
Tornion Työvoimalasäätiö sr
Y-tunnus:
2034178-5

Starttivalmennus ja Pesula

Starttivalmennus -hankkeen tavoite on kehittää matalimman kynnyksen pajatoimintaa Torniossa.

Hankkeen keskeisin tavoite on saavuttaa ne asiakkaat, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteiden piirissä ja jotka erinäisistä syistä ovat pudonneet tai ovat putoamassa pois yhteiskunnan toiminnoista.

Starttivalmennus on pääasiassa 15 - 30 vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii niin sanotulla non-stop periaatteella. Toiminnalla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin silloin, kun avun tarve on akuutti.

Starttivalmennuksen ydinajatuksena on elämänhallintaa tukeva toiminnallinen valmennus.

Kullekin asiakkaalle pyritään rakentamaan oma polku kohti yhdessä mietittyjä tavoitteita. Positiivinen eteenpäin meneminen on jokaisen asiakkaan kohdalla tavoitteena, ovat ne sitten keskeytyneiden opintojen jatkaminen, päihteettömän elämän tukeminen tai muuten oman elämäntilanteen hallintaan liittyvät myönteiset muutokset.

Asiakkaalla on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja aikaa, jolloin häntä koskeviin asioihin päästään perehtymään huolella.

Toiminta koostuu monipuolisesta tekemisestä asiakkaiden tarpeiden ja toimintaedellytysten mukaan. Valmennusviikkoon kuuluu muun muassa erilaiset liikuntaan, hygieniaan, ruoanlaittoon, ravintoon, ja kulttuuriin liittyvät aktiviteetit. Asiakkaiden kanssa on myös ollut mahdollista käydä tutustumassa eri opiskelupaikkoihin ja opintolinjoihin.

Erilaisten viranomaistahojen kanssa toimimiseen annetaan opastusta ja tukea. Tavoitteena kaikilla toiminnoilla on voimaannuttaa asiakasta niin, että hän pystyy ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään ja omista asioistaan.

Asiakkaalla on mahdollisuus "epäonnistuakin" turvallisessa ympäristössä ja että häntä ei jätetä yksin asioiden kanssa siinä tilanteessa kun omien voimavarojen rajat eivät ole vielä täysin hahmottuneet.

Pesulapalvelut

Kulleronkatu 7 toimivassa pesulassa hoidetaan eri laitosten sekä yksityisten asiakkaiden vaatehuoltoa. Työhön kuuluu pyykin pesua, kuivausta, prässäystä, mankelointia ja pieniä korjausompeluita.

Pesu, prässäys, mankelointi

Tekstiilien korjaukset ja tilaukset

Palvelemme pääasiassa kaupungin eri yksiköitä, mutta myös yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Pesulan hinnaston löydät kotisivuiltamme.

Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut, Tornio
Tornion Työvoimalasäätiö Nuorten palvelut, Tornio