murupolku logo/Järjestöt/Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt Helsinki/TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf
Y-tunnus:
0494484-2

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kehittää tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. TIEKE toimii myös kansainvälisesti.

TIEKE yhdistää toiminnassaan jäsenistönsä ja yhteistyökumppaniensa näkemykset kansalaisnäkökulmaan. Toimintatapana on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen. Niiden valintaan vaikuttavat ajankohtaiset tarpeet sekä sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut.

TIEKEn innovatiivisen organisaation tehtävänä on tuottaa uusia projekteja ja tarjota palveluita ja tuotteita jäsenille ja sidosryhmille.

Toiminnan lähtökohtana ovat vahva jäsentoiminta, menestyvät nykypalvelut ja niiden jatkokehittäminen. Strategian mukaisesti keskitytään erityisesti lisäarvon tuottamiseen ja asiakas- sekä sidosryhmätyytyväisyyden hyvän tason säilyttämiseen.

TIEKE pyrkii tunnistamaan tietoyhteiskunnan kehittämiskohteita ja -pullonkauloja. Valikoiduilla alueilla käynnistetään hankkeita yhteistyössä tietoyhteiskunnan ydintoimijoiden kanssa.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki