murupolku logo/Järjestöt/Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt Helsinki/Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry, Helsinki
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry, Helsinki
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry
Y-tunnus:
0116948-1

Suomen Kulttuurirahasto - Tiedettä ja taidetta

Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla henkisesti ja taloudellisesti Suomen Kulttuurirahasto -nimistä säätiötä sekä edistämällä suomalaista kulttuurityötä.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin.

Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu.

Apurahan hakijalle

Apurahan hakijan verkkopalvelu

Apurahan saajalle

Apurahan saajan verkkopalvelu

Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry, Helsinki