Roadscanners on erikoistunut väyläomaisuuden, kuten teiden, katujen, siltojen ja lentokenttien kunnon hallintaan ja hallinnassa käytettäviin työkaluihin.

Erityisosaaminen keskittyy väylien rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon kartoituksiin ja vaurioanalyyseihin sekä näiden tutkimusten pohjalta tehtäviin kestoennusteisiin ja korjaussuunnitelmiin.

Yhtiö tuottaa ja markkinoi erikoisohjelmistoja väylätutkimuksiin, tutkimustulosten analyyseihin ja hallintaan sekä korjaussuunnitteluun.

Yrityksen toiminta jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joita ovat konsultointi, ohjelmistot sekä instrumentit ja laitteet.

Roadscanners Oy, Rovaniemi
Roadscanners Oy, Rovaniemi
Roadscanners Oy, Rovaniemi
Roadscanners Oy, Rovaniemi
Roadscanners Oy, Rovaniemi
Tuotemerkit
Road Doctor