Puolustusvoimat Pääesikunta, Helsinki
Puolustusvoimat Pääesikunta, Helsinki
Puolustusvoimat Pääesikunta
Puolustusvoimat
Y-tunnus:
0952029-9

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtionjohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä. Puolustusvoimat osallistuu myös aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 22 000 varusmiestä. Palkattua henkilökuntaa on noin 12 000 henkeä.

Försvarsmakten tryggar Finlands territorium, folkets livsmöjligheter jämte statsledningens verksamhetfrihet samt försvarar den lagliga samhällsordningen. Försvarsmakten medverkar också i det territoriella övervakningssamarbetet eller annan internationell verksamhet såsom givande av internationellt bistånd. Försvarsmakten utbildar årligen omkring 22 000 beväringar. Personalen består av omkring 12 000 personer.

Puolustusvoimat Pääesikunta, Helsinki
Puolustusvoimat Pääesikunta, Helsinki

Kokemuksia yrityksestä Puolustusvoimat Pääesikunta

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.