murupolku logo/Lakiasiat/Lakipalvelut Tampere/Lakiasiaintoimisto Tikka Tiina Oy
Lakiasiaintoimisto Tikka Tiina Oy
Lakitoimisto Tiina Tikka Oy
Y-tunnus:
1073078-7
Varaa aika
Varaa aika

Lakipalveluja laadukkaasti Pirkanmaalla tehokkaasti ja nopeasti

Joitakin esimerkkejä.. Asianomistajan vaateet rikosasiassa Asuntokauppa Asuntokauppariita Asunto-osakkeen haltuunotto Autokauppa Avioehtosopimus Avioero Avoero Edunvalvontavaltakirja Espanjan omaisuus Fuusiovastike Haastehakemus Hallintaan otto Hevoskauppa Hoitotahto Hometaloriita Huoneenvuokra Hyvitys Häätö Irtaimen kauppa Irtisanominen Kauppakirja Keskinäinen testamentti Kiinteistökauppa Kuluttajavalitus Kuolinpesän selvitys Lahjakirja Lainhuuto Lakiosan täydennys Liikehuoneiston vuokra Liiketoimintakauppa Lunastusriita Maariita Maanvuokra Omaisuuden erottelu Omistusoikeus Osakekauppa Osakekirjan kuoletus Osakepääoman korotus Osakkeiden lunastus Ositus Palkkasaatava Panttaussitoumus Perinnönjaon moite Perintä Perintöverotus Perunkirjoitus Perusteettoman edun palautus Pesänjakajana perinnönjaossa ja osituksessa Pesänselvittäjänä perinnönjaossa Pesänselvitys Pesäosuuden kauppa Rakennusurakka Reklamaatio Remonttiriita Saatavien perintä Sopimus Sopimusrikkomus Sukupolven vaihdokseen liittyvä oikeudellinen neuvonta Syrjintä työhönotossa Takaisinsaanti Tasa-arvoriita Tekijänoikeus Testamentti Testamentin moite Testamenttisaannon täytäntöönpano Tietoimitus Toimistotilan vuokra Tullit Tuomion purku Turvaamistoimi Työsuhderiita Ulosottovalitus Urakkasopimus Vahingonkorvaus Vakuutuskorvaus Valitus Velkomus Verosuunnittelu Verovalitus Vesivahinko Vuokra Yhteiselämän päättäminen Yhteisomistus Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous Yhtiöoikeus Yleispanttaussitoumus Yritysjärjestelyt Yrityskauppa

Lakiasiaintoimisto Tikka Tiina Oy, Tampere