Elämänkaari
Toimintaterapia Elämänkaari
Y-tunnus:
2322795-3

Elämänkaari tarjoaa toimintaterapeuttista lääkinnällistä kuntoutusta sekä MVTPVT Tunnevyöhyketerapiaa joka luetaan vaihtoehtohoitoihin.

Toimintaterapia on toimintaterapeuttisen analyysin perustella valittua, asiakkaalle mieleistä, merkityksellistä, sopivan haasteellista toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen arjessaan.

Terapian ohella teen myös toimintaterapia- ja apuvälinearviointeja.

MVTPVT tunnevyöhyketerapia on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä kokokehon vyöhyketerapia. Keskiössä on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti. Terapeutti ei tee tulkintoja vaan mahdollistaa asiakkaalle itseohjautuvan tapahtumien itseymmärryksen ja itsetuntemuksen. Tähän pääsemme kehon tunne-elämän muistia vähitellen avaamalla ja se jatkuu asiakkaan itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena.

Tunnevyöhyketerapia on tehokas keino löytää itsensä, auttaa ihmistä itse hoitamaan omia tunne-elämän ongelmiaan sekä samalla niistä johtuvia fyysisiä vaivoja ja elämänkriisejä.

Paraneminen ja identiteetin löytyminen edellyttää rehellistä omien tunteidensa, elämänkaarensa ja tunneperimänsä kohtaamista, jolloin elämänkriisit ja sairaudet muuttuvat mahdollisuuksiksi..

-Antti Pietiäinen- metodin kehitäjä

Nähdään :)

Elämänkaari, Vaasa