Ainutlaatuista tietoa kuluttaja-asiakkaista
Tekeekö yrityksesi kuluttajille suunnattua mainontaa? Haluaisitko saada entistä yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä? Fonectan Ostokäyttäytymisluokitus tunnistaa erilaiset kuluttajaryhmät mm. sen mukaan, miten ryhmät tekevät hankintoja ja millaisia asioita he arvostavat.

Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) avaa silmät asiakkaan arjelle

Ymmärrä asiakkaitasi paremmin

OKL auttaa yritystäsi ymmärtämään asiakkaiden elämäntilannetta, kuluttamisen motiiveja ja tavoitteita. Se kertoo, millaiset asiakkaat ostavat mitäkin tuotetta tai palvelua ja mitä kanavaa eri luokat suosivat.

Johda tiedolla

Ostokäyttäytymisluokituksen avulla hahmotat, miten paljon markkinoilla on vielä potentiaalia. Tunnistat yrityksesi kannalta tärkeimmät kuluttajaryhmät ja voit toteuttaa niihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Puhuttele osuvasti

OKL auttaa muuttamaan tasapaksun viestinnän eri kohderyhmiin vetoavaksi. Voit esimerkiksi muotoilla kampanjasi kärjet eri tavoin kullekin OKL-luokalle. Avullamme lähestyt kiinnostavia ostokäyttäytymisluokkia haluamallasi viestikärjellä eri kanavissa.

Tutustu Ostokäyttäytymisluokkiin

Impulsiiviset nuoret aikuiset

Impulsiiviset nuoret aikuiset ovat pienituloisia opiskelijoita, jotka ovat joko juuri muuttaneet omilleen tai pian muuttamassa pois kotoa. Arkeen kuuluu ajan viettäminen ystävien kanssa, elokuvissa käyminen, juhliminen ja harrastukset. Tyypillisesti segmentin edustajat asuvat kerrostaloasunnoissa.

Ryhmä käyttää rahaa erityisesti ulkonäköön, teknisiin laitteisiin ja pelaamiseen. Ostopäätöksiä tehdään usein spontaanisti. Verkko-ostaminen on yleistä. Matkailuun jää vain vähää rahaa käytettäväksi. Lomaillessa tartutaan äkkilähtöihin, ja matkat suuntautuvat pääosin yöelämä- ja rantakohteisiin. Ravintoasioissa ollaan tiedostavia, mutta siitä huolimatta pikaruokaa syödään paljon.

Segmentin edustajat ovat hyvin perillä tekniikasta, eivätkä voisi elää ilman somea tai kännykän nettiyhteyttä. Netin käyttö on yleisempää ja monipuolisempaa kuin muissa luokissa, ja se tapahtuu useilla eri laitteilla. Sanomalehtien lukeminen ja TV:n katselu on vähäistä. Sisällöt haetaan useimmiten verkosta.

Hintahakuiset suoriutujat

Hintahakuiset suoriutujat ovat työväestöön kuuluvia nuorehkoja tai keski-ikäisiä kuluttajia, jotka asuvat maakuntien kaupungeissa. Tärkein taloudellinen tavoite on oman asunnon hankinta. Työtä ei nähdä urana, vaan ainoastaan työnä.

Segmentin edustajille ei yleensä jää rahaa pahan päivän varalle. He eivät myöskään ole valmiita panostamaan rahallisesti saadakseen parempaa laatua. Verkko-ostaminen on kuitenkin monille tuttua. Ruokakaupassa tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on hinta. Elintarvikebrändejä, luomua ja reilun kaupan tuotteita arvostetaan muita ryhmiä vähemmän. Pikaruokaa syödään paljon. Matkustaminen on vähäistä.

Nettiä käytetään älypuhelimella sekä hupiin että hyötyyn. Sosiaalista mediaa seurataan, ja sinne jaetaan erilaisia sisältöjä. Sanoma- ja aikakauslehtiä ei juurikaan lueta.

Säästäväiset seniorit

Säästäväiset seniorit ovat iäkkäitä työntekijöitä ja eläkeläisiä, jotka asuvat tyypillisesti yksin pienten kaupunkien lähiöiden kerrostaloissa. Luokan elämää leimaa vaatimattomuus ja perinteiset elämäntavat. Ravintolaelämä tai ulkona syöminen eivät kuulu arkeen. Ryhmällä ei myöskään ole erityisiä suosikkiharrastuksia, mutta tanssit ja sauvakävely kiinnostavat.

Ostokäyttäytymisessä brändit tai merkkiuskollisuus eivät ole merkittävässä roolissa. Verkko-ostamisen ei koeta helpottavan elämää, ja se onkin vähäistä. Ryhmä on kaikkein passiivisin matkustamisen suhteen.

Segmentin edustajat eivät seuraa tekniikan kehitystä tai ole erityisen teknologiaorientoituneita. Sen sijaan he kokevat tietotekniset laitteet edelleen vähän hankaliksi. Televisiota katsotaan koko maan väestöön verrattuna eniten, ja Ylen kanavat ovat suosittuja. Painettu media koetaan tärkeäksi kanavaksi hankkia tietoa. Myös kirjoja luetaan paljon.

Itsenäistyvät elämystenmetsästäjät

Itsenäistyvät elämystenmetsästäjät ovat uransa alussa olevia tai vielä opiskelevia nuoria ja nuoriapareja. He ovat tyypillisesti koulutettuja ja viettävät sosiaalisesti aktiivista elämää. Urheiluharrastukset, ystävien kutsuminen kylään, ravintoloissa syöminen, juhliminen ja yhteydet sosiaalisessa mediassa ovat hyvin tärkeitä. Ruoanlaittoon panostetaan harrastuksena.

Shoppailu on segmentin edustajille elämäntapa. Tuotteiden vertailuun käytetään paljon aikaa. Heräteostokset ovat yleisempiä kuin muissa luokissa, ja niitä tehdään paljon etenkin vaatekaupoissa. Merkeille ei olla uskollisia. Luomu-, kasvis- ja ympäristöystävällisistä asioista ollaan valmiita maksamaan enemmän. Matkakohteista kiinnostavat ne, joissa muut eivät ole vielä käyneet.

Älypuhelin koetaan välttämättömyydeksi, josta ei luovuta. Ostoksia tehdään paljon verkossa. Lehtien lukeminen on siirtynyt sähköisiin kanaviin, eikä televisionkaan katsomiseen riitä aikaa.

Maakuntien Manniset

Maakuntien Manniset ovat asuinpaikoilleen juurtuneita keski-ikäisiä tai sitä vanhempia, jotka kokevat perheen hyvin tärkeäksi. He asuvat tyypillisesti pienillä paikkakunnilla ja kuuluvat työväestöön. Harrastuksista metsästys ja kalastus ovat suositumpia kuin muissa luokissa. Matkaillessa valitaan usein tuttuja lomakohteita.

Ryhmän kulutuskäyttäytymisessä on hyvin vähän väestön keskiarvosta poikkeavia tapoja. Heillä ei ole tarvetta satsata ulkonäköönsä, erottua joukosta tai korostaa omaa persoonaansa. Heräteostoksia ja kokeiluja tehdään keskimääräistä harvemmin. Myös brändien merkitys kuluttamiseen on vähäinen.

Teknologia on ryhmälle enemmänkin välttämätön paha kuin mielenkiinnon kohde. Laitehankinnoissa suositaan perusmalleja. Netin mobiilikäyttö on melko vähäistä. Ylen kanavat ovat suosittuja.

Ruuhkavuosien suorittajat

Ruuhkavuosien suorittajat ovat nuoria vanhempia, joille oma perhe ja ystävät ovat erittäin tärkeitä. Korkeakulttuuri ei juurikaan kiinnosta. Matkalle lähdettäessä valitaan useimmiten perhekohde.

Ryhmä kuljettaa mukanaan harrastuksia ja kulutustottumuksia aiemmilta ikävuosilta, mutta suhtautuu positiivisesti muutoksiin ja uusiin asioihin. Shoppailu koetaan hauskaksi ajanvietteeksi. Kotimaisuus tai paikallisuus eivät vaikuta ostopäätöksiin. Ruoan suhteen ollaan keskimääräistä kokeilunhaluisempia. Myös pikaruoka maistuu monille.

Luokka seuraa teknologian kehitystä. Verkossa toimiminen on mielekästä ja verkkokaupoista ostaminen hyvin yleistä. Myös netin mobiilikäyttö on arkipäiväistä. Sanomalehdille tai edes niiden näköispainoksille ei ryhmällä kuitenkaan riitä aikaa.

Palveluhakuiset pariskunnat

Palveluhakuiset pariskunnat ovat isojen kaupunkien lähiössä asuvia pareja, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä ja elintasoonsa. Tyypillisesti segmentin edustajat ovat koulutettuja sekä melko varakkaita. Korkeakulttuuria harrastetaan enemmän kuin muissa luokissa. Myös vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta ovat suosittuja. Lomaillessa he välttävät yleensä vilkasta yöelämää tarjoavia kohteita.

Ryhmän rahankäyttö on suunnitelmallista. Tarjousten perässä ei juosta. Ostokset tehdään enimmäkseen kivijalkaliikkeissä, sillä verkko-ostamisen ei koeta helpottavan elämää. Kotimaisia tuotteita arvostetaan. Ryhmä suosii hyvälaatuisia merkkivaatteita ja kosmetiikkatuotteita, joita ostetaan tyypillisesti arvostetuista tavarataloista. Myös kotiin panostetaan, eikä sisustuksessa kitsastella. Epäterveellistä ravintoa ja pikaruokaa vältetään.

Segmentin edustajat hyödyntävät nettiä tiedonhaussa, mutta se ei ole kuitenkaan siihen ensisijainen kanava. Some-sisältöjä ei juurikaan lueta, eikä niitä myöskään jaeta itse. Lehtien lukeminen sen sijaan on yleistä.

Kaupunkitaajamien porvarisperheet

Kaupunkitaajamien porvarisperheet ovat keskituloisia ja -ikäisiä ihmisiä, jotka ovat asettuneet aloilleen suurten ja keskikokoisten kaupunkien pientalolähiöihin. Arki painottuu perhe-elämään. Työ mielletään vain työksi, ei uraksi. Korkeakulttuuria ei juurikaan harrasteta, mutta penkkiurheilua sen sijaan jonkin verran. Matkailun suhteen kiinnostavat koti- ja ulkomaan perhekohteet sekä rantaelämää tarjoavat paikat.

Ostokäyttäytymisessään segmentin edustajat ovat tarkkaavaisia tarjousten suhteen. Myös verkko-ostaminen on tuttua. Omasta elintasosta tai käyttäytymismalleista ei haluta tinkiä ekologisuuden hyväksi. Viime hetken matkatarjouksiin tartutaan herkästi.

Teknologian suhteen ryhmä on tiedostava. Useimmat odottavat kuitenkin hintojen laskua ennen kuin tekevät hankintoja. Sanomalehtien lukeminen on vähäistä digitalisoitumisen takia. Kanavista tärkeimpiä ovat kaupallinen radio sekä maksullinen TV.

Laatukeskeiset uraperheet

Laatukeskeiset uraperheet koostuvat ruuhkavuosiaan viettävistä kuluttajista, joiden elämässä perheellä on keskeinen rooli. Segmentin edustajat ovat suurituloisia ylempiä toimihenkilöitä, joiden arki on sosiaalisesti aktiivista. Ravintoloissa syödään usein. Korkeakulttuuria harrastetaan jonkin verran, ja joukossa on myös paljon innokkaita penkkiurheilijoita. Matkailusta ollaan hyvin kiinnostuneita, ja siihen ollaan valmiita käyttämään paljon rahaa.

Brändeillä on vahva vaikutus ostopäätöksiin. Verkkokauppojen käyttäminen on yleistä. Ruoanlaittoon panostetaan harrastuksena, ja erilaiset kokeilut ruokakaupassa ovat yleisiä. Luomutuotteita ostetaan mielellään. Toisaalta myös epäterveellistä ja pikaruokaa syödään paljon.

Tekniikka ja laitteet ovat tärkeä osa elämää ja kodin varustelua. Tabletit ovat yleisiä. Painettujen lehtien lukeminen on sen sijaan vähentynyt, samalla kun netin käyttö on yleistynyt.

Kaupunkilaiseliitti

Kaupunkilaiseliitti on joukko suurituloisia kaupunkilaisia, joiden elämässä näkyy tyytyväisyys saavutettuun elintasoon. Työ mielletään uraksi, ja työelämässä ollaan kunnianhimoisia sekä haetaan vastuuta. Korkeakulttuuria harrastetaan aktiivisesti. Matkustaminen on yleistä, ja sitä pidetäänkin harrastuksena.

Kaupunkilaiseliitillä on käytössään paljon rahaa ja se myös näkyy kuluttamisessa. Segmentin edustajat ovat laatuorientoituneita ja kokevat, että tunnetut brändit ovat muita laadukkaampia. Myös ruokaostoksilla painotetaan tuotemerkkiä sekä laatua hinnan kustannuksella. Ruoanlaitto on monille harrastus, jonka puitteissa kokeillaan uusia raaka-aineita, reseptejä ja makuja.

Teknologia nähdään hyödyllisenä osana arkea. Kotiin hankitaan mielellään erilaisia teknisiä laitteita, kuten tabletteja. Verkkoa hyödynnetään tiedonhakuun ja asiointiin. Painettu media on suosiossa. Sen sijaan television merkitys on vähäinen.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tiedän, mihin Ostokäyttäytymisluokkaan yritykseni tulisi kohdentaa markkinointia?

Lähtötilanne voidaan selvittää profiloimalla. Jos haetaan parasta kohderyhmää tietylle palvelulle, profilointi kohdistetaan ko. tuotetta tai palvelua viime aikoina ostaneisiin asiakkaisiin. Samaa periaatetta käytetään esim. potentiaalisimpien uusien asiakkaiden kohderyhmän tunnistamisessa tai kampanjan kohderyhmän hahmottelussa.

Miten isoja OKL-luokat ovat?

Suomen aikuisväestö jakautuu kymmeneen OKL-luokkaan siten, että suurimpaan luokkaan kuuluu lähes viidennes ja pienimpään luokkaan vain hieman yli kolme prosenttia. Muiden luokkien koot sijoittuvat näiden väliin. Kerromme mielellämme OKL-luokista lisää!

Mihin tietoihin OKL perustuu?

OKL:n ytimessä on TNS Atlas –kysely, joka on Suomen merkittävin kuluttajatutkimus. Siihen vastaa vuosittain noin 20 000 suomalaista. Tärkeässä roolissa ovat myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) väestötietojärjestelmätiedot (VTJ) sekä Tilastokeskuksen karttaruutuaineisto sekä erilaiset näistä johdetut ennusteet.

Miten eri luokat on muodostettu?

Luokat on muodostettu siten, että samaan luokkaan kuuluvat henkilöt ovat elämäntilanteiltaan, kulutustottumuksiltaan ja asenteiltaan mahdollisimman samanlaisia ja toisaalta eri luokat eroavat toisistaan mahdollisimman selvästi.

Voiko henkilö siirtyä OKL-luokasta toiseen?

Kyllä. Ostokäyttäytymisluokkatieto elää ihmisen mukana elämänkaaren eri vaiheissa. Noin 17 % suomalaisista siirtyy vuosittain ostokäyttäytymisluokasta toiseen. Tämä on luonnollista, sillä elämäntilanteet ja sitä myötä kuluttamisen tarpeet ja edellytykset vaihtuvat: ikää tulee lisää, kouluttautuvat, perhe kasvaa, pariskuntia eroaa, lapset muuttavat kotoa, ihmiset vaihtavat asuin- ja työpaikkaa.

Ladataan...

Katso myös:

EsittelyOstokäyttäytymisluokatFAQMuut palvelut yrityksille

Kysy lisää Ostokäyttäytymisluokituksesta. Ota yhteyttä!

Lähetä meille viesti

Soita meille*

020 692 999

Anna meidän soittaa sinulle

* Arkisin klo 8-16. Matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min. Kiinteästä puhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min.

Lähetä viesti

Valitettavasti yhteydenottopyynnön lähettäminen epäonnistui. Yritäthän myöhemmin uudelleen!

Kiitos yhteydenottopyynnöstä!

Kiitos, olemme vastaanottaneet yhteydenottopyyntösi. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Anna meidän soittaa sinulle

Valitettavasti yhteydenottopyynnön lähettäminen epäonnistui. Yritäthän myöhemmin uudelleen!

Kiitos yhteydenottopyynnöstä!

Kiitos, olemme vastaanottaneet yhteydenottopyyntösi. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Etkö ole varma, mistä lähteä liikkeelle?

Selvitä lyhyen kyselymme avulla, mikä palvelu sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Fonecta on Google Premier Partner. Kumppanuus takaa palvelun korkean laadun ja hinnoittelun läpinäkyvyyden.
Suomen ainoana virallisena LinkedIn-kumppanina tarjoamme käyttöösi monipuoliset mainosmuodot ja analyysit.
Fonecta on Uusyrityskeskusten valtakunnallinen digimarkkinoinnin koulutuskumppani.
Tuemme rehtiä kilpailua. Panostamme avoimuuteen ja huolehdimme, että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.