Google display -mainonta – Digiajan sanomalehtimainontaa

Google display -mainontaa voi tavallaan rinnastaa perinteiseen sanoma- tai aikakauslehtimainontaan. Yritysten kuvia ja tekstiä sisältävät mainokset näkyvät kaikille sanomalehteä lukeville. Lisäksi maakuntalehdissä mainokset kohdistuvat pienen, määritellyn alueen henkilöille, ja toisaalta aikakausi- ja harrastelehdissä lukijakunta on valikoitunut kiinnostuksen kohteen tai mahdollisesti iän ja sukupuolen mukaan.
Kaikkia näitä ominaisuuksia sekä tarkempia kohdentamisvaihtoehtoja tarjoaa myös Google display-mainonta, mutta huomattavasti edullisemmin. Lisäksi mainonta näkyy siellä, missä ihmiset viettävät suurimman osan päivästään – eli verkossa.

Mitä siis on display-mainonta?

Googlen display-mainonnalla viitataan banneri-, teksti- tai animoituihin mainoksiin, joita näytetään erilaisilla verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja mahdollisesti internetvideoiden yhteydessä. Yleisin display-mainosmuoto on bannerit. Display-mainontaa kutsutaankin myös bannerimainonnaksi ja näyttömainonnaksi. Kuten muussakin mainonnassa myös bannerimainonnassa on tärkeää suunnitella mainos hyvin.

Milloin bannerimainokset näkyvät?

Display- eli bannerimainoksilla ei ole kiinteitä mainospaikkoja eri display-verkoston sivustoilla tai sovelluksissa, vaan kuten hakusanamainonnassakin mainokset osallistuvat huutokauppaan mainospaikoista joka kerta kun käyttäjä lataa sivun. Mainospaikkoja on erikokoisia, yleisimpiä kokoluokkia on neljä.

Mille yrityksille display-mainonta soveltuu?

Display-mainonta soveltuu periaatteessa kaikille yrityksille lukuun ottamatta joitain hyvin spesifejä erikoisaloja, jotka tekevät pelkkää B2B-kauppaa hyvin harvalukuisen asiakaskunnan kanssa. Jos kyseessä on kuluttajille tarjottava tuote tai palvelu, bannerimainokset ovat mitä mainioin työkalu yrityksen brändimainontaan ja uudesta tuotteesta tiedottamiseen. Erityisen hyvin bannerimainonta soveltuu uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraukseen.

Bannerimainoksilla voidaan hakea suoraan klikkejä esimerkiksi verkkokauppaan ja sitä kautta suoria ostoja. Vaihtoehtoisesti display-mainonnalla voidaan haluta ensisijaisesti näkyvyyttä yrityksen nimelle tai tuotteelle, tällöin kampanjan tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon näyttöjä.

 

Ota talteen vinkint display-mainontaan

Bannerimainonta verkkokaupoille

Verkkokaupoille bannerimainonta on erityisen kustannustehokas, helposti mitattava ja raportoitava mainosmuoto hakusanamarkkinoinnin ohella. Etenkin jos verkkokaupassa mainostetaan jotain uutta tuotetta, jota kuluttajat eivät osaa vielä hakea Googlesta, on bannerimainonta edullinen tapa saada tuotteelle ja verkkokaupalle potentiaalista näkyvyyttä. Display-mainonnan ohella verkkokauppojen kannattaa tutustua uudelleenmarkkinointiin eli remarketingiin.

Display-mainonnan kohdistaminen

Display-mainonta ei näy sattumanvaraisesti millä tahansa sivustolla tai sovelluksessa, vaan samoin kuin muutakin verkkomainontaa, voidaan tätäkin mainosmuotoa kohdentaa käyttäjien tai mainosten haluttujen sijaintipaikkojen mukaan.

Mainontaa voidaan kohdistaa näkymään halutun aihepiirin sivustoilla hakusanakohdistuksen avulla tai valitsemalla automaattisia kohdennustapoja, jotka suuntaavat mainokset esim. autoalan sivustoille, sisustukseen liittyviin sivustoihin tai vaikka juoksuharrastuksen omille sivustoille. Jos mainoksia halutaan näyttää vain tiettyjen domainien sivuilla, tämäkin on mahdollista, kunhan sivu on osa Googlen display-verkostoa. Lisäksi display-mainoksia voidaan suunnata näkymään tietyille yleisöille, jolloin mainokset näkyvät kaikilla mahdollisilla display-verkoston sivustoilla, joilla kohdeyleisöön kuuluva henkilö vierailee. Tarvittaessa display-mainontaa pystytään ohjaamaan myös siten, ettei se näy tietyillä tai tietyntyyppisillä sivustoilla.

Yleistä on myös rajata mainokset näkymään maantieteellisten kohdennuksien mukaan esimerkiksi vain joissain kaupungeissa tai maakunnissa. Näin tavoitetaan potentiaalisimmat asiakkaat kivijalkaliikkeille.

Display-mainonnan hinta

Display-mainonnassa klikit ovat yleisesti ottaen edullisempia kuin hakusanamainonnassa, mutta usein kampanjan klikkausprosentti (CTR) on matalampi. Display-mainonnan etuna on laaja ja toistuva näkyvyys, ja tällöin on odotettavaa, ettei asiakas aina mainoksen nähdessään klikkaa mainosta. Display-mainonnassa voidaan käyttää klikkiperusteista hintatarjousta kuten hakusanamainonnassa, tai voidaan valita esimerkiksi tuhannen näyttökerran hintatarjousstrategiaa, jossa määritetään, kuinka paljon mainostaja olisi valmis maksamaan mainoksen tuhannesta näyttökerrasta.

Sanomalehtimainonnassa etusivun mainospaikat ovat kalliimpia kuin jotkut muut paikat kyseisessä lehdessä. Sama ajatus toistuu displayssa: eri julkaisijoiden sivustot ovat kalliimpia kuin toisten ja toisaalta saman sivun eri paikalla sijaitsevat ja erikokoiset mainospaikat ovat keskenään erihintaisia. Klikkauksien tai näyttöjen hinnat muotoutuvat aina lopulta huutokaupassa, joihin bannerit osallistuvat.

Tiedätkö, milloin oman toimialasi kysyntä on korkeimmillaan?