Markkinoi tehokkaammin oikeanlaista dataa hyödyntäen

Digitaalinen aikakausi mahdollistaa tiedolla ohjatun, mitattavan ja tuloksellisen markkinoinnin, joka tuo asiakkaan keskiöön. Kuluttajat määrittävät päätöksillään markkinoiden suunnan, ja yritysten on oltava valppaina alati kovenevassa kilpailussa. Yksi tärkeimmistä valttikorteista on asiakastuntemus, jonka avulla luodaan onnistuneita asiakaskokemuksia. Sen parantamiseen Fonecta tarjoaa käyttöösi ilmaisen työkalun.

Oikeaa sisältöä oikealle kohderyhmälle

Jo markkinoinnin suunnitteluvaiheessa on tärkeää määritellä, mitkä ovat kohderyhmäsi, eli kenelle suuntaat eri toimenpiteet. Kohderyhmä on tärkeä identifioida aina – oli kyseessä suorakirje, sisältömarkkinointi tai maksettu mainonta. Kun tunnet kohderyhmäsi, tiedät, miten puhuttella, mitä tuotetta tai palvelua korostaa ja ylipäätään, mitä markkinoinnin kanavaa käyttää.

Haluatko oppia kohdentamaan mainontaasi paremmin?

Mitä hyödyt siitä, että tunnet asiakkaasi?

Yksityiskohtaisen asiakaskohderyhmäsi analysoinnin avulla saat monipuolista tietoa asiakkaittesi kulutustottumuksista sekä siitä, mitkä asiat heille ylipäätään ovat merkityksellisiä. Tätä tietoa hyödyntäen voit luokitella asiakkaitasi segmentteihin sekä suunnitella kohdennettuja sisältöjä uusilla, tehokkailla tavoilla. Voit oppia tuntemaan asiakkaasi paremmin ja löytää uusia keinoja puhutella heitä. Esimerkiksi mainonnassa kohderyhmätieto on kullanarvoista, jotta pystyt tekemään kohdennukset oikein ja tuloksellisesti. Tieto siis auttaa sinua tekemään tehokkaampaa, suunnitelmallista markkinointia, mutta myös palvelemaan asiakkaitasi paremmin.

Jos esimerkiksi huomaat, että suurin osa verkkosivukävijöistäsi ja yritystäsi etsivistä kuluttajista on diginatiiveja ja vaikkapa itsenäisiä, impulsiivisia reppureissaajia, et ehkä halua puhutella heitä kaikkein konservatiivisimpaan ja virallisimpaan sävyyn, tai lähettää heille markkinointimateriaalia printtinä? Tämä asiakasryhmä todennäköisesti käyttää herkästi sähköistä ajanvarausta ja ostaa verkosta sekä klikkailee mainoksia ja tilaa uutiskirjeitä – olivatpa he missä päin maailmaa tahansa.

Älä kerää dataa datan vuoksi

Nykyään lähes jokaista yrityssivua mittaroi jokin analytiikkatyökalu, esimerkiksi Google Analytics tai Snoobi. Valitettavan harva yrittäjä osaa kuitenkaan hyödyntää työkalun antamaa dataa. Vaikka analytiikkatyökalut tarjoavat lukemattomia vaihtoehtoja tarkastella erilaista tietoa, ne näyttäytyvät monelle yrittäjälle monimutkaisina ja työläinä työkaluina. Suurin osa tyytyykin tarkastelemaan ainoastaan sivun kuukausittaisia kävijämääriä ja mahdollisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Esimerkiksi kävijämääriin liittyvää tietoa hyödynnetään harvoin millään tavalla. Jos määrissä tapahtuu suuria muutoksia jompaankumpaan suuntaan, ne korkeintaan huolestuttavat tai ilahduttavat, mutta eivät sellaisenaan kerro juuri mitään. Dataa tuleekin tarkastella aina osana kokonaisuutta ja erilaisia syy-seuraussuhteita. Parhaimmillaan se voi ohjata suunnitelmallista ja ennen kaikkea tuloksellista markkinointia ja toimia sen tukena koko matkan ajan.

Älä siis kerää dataa vain datan vuoksi. Numerot eivät itsessään kerro vielä mitään, eikä määrä korvaa laatua. Mieti, miten voit hyödyntää dataa, miten sen tarjoama tieto voi auttaa sinua kasvattamaan liikevaihtoasi? Kiinnitä huomiosi datan laatuun ja sen hyödynnettävyyteen. Pyri tulkitsemaan sitä niin, että se voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin asiakkaitasi sekä tekemään parempia päätöksiä.

Oikeanlaisella tiedolla pienikin yritys voi hyötyä isosti

Tunteakseen asiakkaansa ei tarvitse olla kansainvälinen korporaatio. Yrityksellä ei tarvitse olla kalliita analytiikkatyökaluja ja -osastoa saadakseen laadukasta tietoa verkkosivujensa kävijöistä ja hyödyntääkseen dataa. Pienikin yritys voi tuntea asiakkaansa ja hyödyntää tietoa markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan. Monet työkalut ovat täysin ilmaisia, ja ne voivat parhaimmillaan tarjota laadukkaampaa tietoa kuin monet maksulliset työkalut.

Uusi Fonecta Audience Insights -työkalu auttaa datan analysoinnissa

Fonecta tarjoaa suomalaisille yrityksille helppokäyttöisen ja selkeän työkalun datan analysointiin. Sen tarjoaman visualisoidun profiiliraportin kautta näet lähes yhdellä silmäyksellä, millaisia verkkosivukävijäsi tai yritystäsi Fonectan palveluissa etsineet kuluttajat ovat. Saat tiedon muun muassa siitä, minkä ikäisiä verkkosivukävijäsi ovat, mistä he ovat kiinnostuneita, onko heillä lapsia ja minkä tyyppisessä asunnossa he asuvat. Lisäksi saat tietoa heidän matkailutottumuksistaan, medioiden käytöstään, ja jopa asenteistaan ja arvoistaan. Näiden tietojen avulla voit esimerkiksi tehdä päätöksiä sen suhteen, minkälaista sisältöä haluat tarjota ja missä kanavissa.

Haluatko tietää, ketä yrityksesi verkkosivuilla oikeasti käy? Fonecta Audience Insights tarjoaa ainutlaatuisen tarkkaa dataa!