Tee parempia päätöksiä datan avulla

Kun mietit yrityksellesi aukioloaikoja, eikö olisi järkevintä olla avoinna silloin, kun asiakkaasi todennäköisimmin ottaisivat sinuun yhteyttä? Tai kun pohdit markkinointisi kohdentamista, eikö olisi fiksuinta lähestyä niitä, jotka todennäköisimmin ostavat tuotteesi tai palveluitasi? Vastaus on tietenkin kyllä. Jotta voit aidosti ymmärtää, miten parhaiten palvelisit asiakastasi, tulisi sinulla olla dataa heistä ja heidän käyttäytymisestään.

Haluatko tietää enemmän verkkosivujesi vierailijoista? Fonecta Audience Insight tarjoaa ainutlaatuisen tarkkaa dataa.

Asiakkasymmärrys johtaa onnistuneisiin päätöksiin yrityksessä

Yritys voi kerätä asiakkaistaan tietoa useampaa kautta, mutta yksinkertainen tapa on ylläpitää yrityksen asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteriä analysoimalla yritys saa itselleen laaja-alaista tietoa asiakkaistaan esimerkiksi demografioihin, ostokäyttäytymiseen ja käytettävissä oleviin tuloihin liittyen. Asiakasrekisteristä saatavaa tietoa rikastamalla voidaan lisäksi luoda erilaisia matemaattisia ennusteita ja pisteytyksiä, joilla voidaan ennustaa asiakkaan kulutuskäyttäytymistä lähitulevaisuudessa. Näin yrityksen on helpompi kohdentaa markkinointiresurssejaan kaikista potentiaalisimpiin asiakkaisiin.

Data antaa kuitenkin mahdollisuuksia myös muihin asiakaskokemusta nostaviin päätöksiin kuin vain markkinoinnin kohdentamiseen. Yrityksen aukioloajat ovat tästä yksi esimerkki. Kun yrityksen ydinkohderyhmä tai -kohderyhmät ovat tiedossa, voi yrityksen toimintaa suunnitella kohderyhmävetoisesti aina yritysilmeestä lähtien esimerkiksi sähköisiin kanaviin ja fyysisiin paikkoihin asti, joista yrityksen löytää. Jos yrityksen kohderyhmä on kovin nuorta, luonteva tapa palveilla heitä on esimerkiksi sosiaalinen media, kun taas vanhempi väestö luultavasti arvostaa vielä helposti löydettävää kivijalkaliikettä. Toisaalta pelkkä ikä ei aina kerro koko totuutta. Kun hyödynnät kohderyhmäsi analysoinnissa kovadataa, sinun ei tarvitse arvailla, käyttävätkö asiakkaasi todennäköisemmin digitaalisia kanavia vai perinteisempiä.

Asiakkaat ovat entistä suopeampia kohdennetulle markkinoinnille

Hyvä kohdennettu markkinointi on sellaista, ettei sitä välttämättä edes tule ajatelleeksi mainonnaksi. Ja tällöin se on onnistunut tehtävässään. Moni antaa nykyisin sähköpostiosoitteensa erilaisille yritykselle saadakseen kiinnostavia tarjouksia ja tuotetietoa. Asiakkaat siis aktiivisesti toivovat yrityksiltä itseään kiinnostavaa mainontaa.

Kohdennettu mainonta ei siis ole vain sitä, että moottoripyöräaiheista display-mainosta kohdennetaan näkymään tietynikäisille miehille tai moottoripyöräaiheisella sivustolla, vaan yritys voi kohdentaa niin display-, some- kuin sähköpostimarkkinointiaan oman asiakasrekisterinsä asiakkaille harkitusti, järkevästi ja tehokkaasti. Näin pyritään poimimaan rusinat pullasta – tai ehkä pikemminkin löytämään ne rusinat pullasta. Kun halutut asiakkaat on löydetty, heille voidaan kohdentaa mainontaa, joka suurella todennäköisyydellä kiinnostaa heitä, eivätkä he koe tätä mainontaa yhtä häiritseväksi kuin kaikille ihmisille satunnaisesti suunnattua mainontaa.

On tutkittu, että 18–24-vuotiaista suomalaisista 79 % antaisi todennäköisesti tai varmasti sähköpostiosoitteensa valitsemiensa yritysten käyttöön, jotta saisi näiltä parempaa ja nopeampaa viestintää. Koko väestöstäkin 57 % olisi valmis antamaan sähköpostiosoitteensa tarkemman viestinnän saamiseksi.

Kohdennettu mainonta – mistä lähteä liikkeelle?

Kohdennetulle mainonnalle ei ole olemassa yksiselitteisiä sääntöjä siitä, minkälaista mainontaa millekin kohderyhmälle tulisi kohdentaa, vaan kyseessä on koko ajan elävä, luova prosessi. Ensimmäisten kohdennetun mainonnan kampanjoiden jälkeen yritys on aikaisempaa hieman viisaampi ja on kerännyt taas uutta dataa mainonnan toimivuudesta. Jatkuvasti tekemällä ja kokeilemalla löytyvät ne parhaat tavat kohdata asiakkaat ja näin kasvattaa liiketoimintaa. Keskiössä on kuitenkin asiakkaan tunteminen, laadukkaat ja mietityt mainosmateriaalit, mainonnan tulosten mittaaminen ja mainonnan optimointi kertyneen datan perusteella. Mainonnassa tulee aina lähteä myös liikkeelle tavoitteellisesti. Ilman selkeää tavoitetta mainonnalla on vaikea keskittyä olennaisimpaan ja saada mitattavia ja vertailukelpoisia tuloksia.

Tunne asiakkaasi ostopolku

Nykyisin asiakkaasi on mitä luultavimmin useamman kerran kosketuksissa yritykseesi jollain tavalla ennen kuin ostopäätös syntyy. Verkossa yritykseesi voi törmätä mahdollisesti Googlen maksullisissa mainoksissa tai jollain muulla sivustolla, keskustelupalstojen suosittelu- ja kokemustenvaihtokeskusteluissa, Googlen luonnollisissa hakutuloksissa tai vierailemalla suoraan verkkosivustollasi esimerkiksi sen jälkeen, kun on kävellyt kadulla liikkeen ohi ja nähnyt www-osoitteen näyteikkunassa. Mahdollisuuksia on siis monia, ja tämän takia olisikin tärkeää, että yrityksesi kartoittaa asiakkaasi tyypilliset ostopolut. Näin pystyt suuntaamaan markkinointibudjettiasi juuri niihin kanaviin, joissa yrityksesi tyypilliset asiakkaat liikkuvat. Ostopolun ja asiakkaidesi ostokäyttäytymisen kartoitus auttaa yritystäsi myös laatimaan oikeantyyppiset, puhuttelevat mainokset jokaiseen kanavaan.

Ota yrityksesi tarjoama asiakaskokemus hallintaasi

Datalle on mitä erilaisempia käyttötarkoituksia, lähtien liikkeelle aina yrityksen yksilöllisistä tarpeista. Datan käyttö on myös aina liikkeessä oleva ja luova prosessi, jonka perimmäinen tarkoitus on parantaa asiakaskokemusta ja tätä kautta tuoda yritykselle lisää asiakkaita tai lisää myyntiä vanhoilta asiakkailta. Fonecta on asiantunteva datatalo, joka osaa ehdottaa juuri sinun yrityksellesi tehokkainta datapalvelukokonaisuutta, jolla saat tarjoamasi asiakaskokemuksen itse hallintaasi ja parannat sitä tuloksekkaasti. Ota siis yhteyttä ja kartoitetaan tilanteesi yhdessä!

Haluatko tietää lisää data-ohjautuvasta päätöksenteosta? Tutustu käytännölliseen oppaaseemme!