Suomen Huoltovarmuusdata Oy
Suomen Huoltovarmuusdata Oy
Y-tunnus:
2220751-2

Huipputurvallisia palvelinkeskuspalveluita huoltovarmuuskriittisille organisaatioille

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista 21.8.2008/539, jossa yhteiskunnan tietotekniset perusrakenteet nostetaan keskeiseen asemaan ja edellytetään, että niiden jatkuva toimintakyky varmistetaan erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia sekä kansallinen tietoturvallisuusstrategia korostavat tieto- ja viestintäjärjestelmien turvaamista sekä varautumista niihin kohdistuviin turvallisuusuhkiin ja riskeihin.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on Huoltovarmuuskeskus perustanut huipputurvallisen tietotekniikan palvelinkeskuksen, jonka toimintaa hoitaa Suomen Huoltovarmuusdata Oy. Vuonna 2008 perustettu yhtiö on kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori, joka toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarjoten korkealaatuisia tietotekniikkapalveluita. Toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan kriittisten tietojärjestelmien toiminta varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

PALVELINKESKUS:

Palvelinkeskuksen tilat edustavat 2000-luvun suunnittelua ja edustavat toteutukseltaan korkeaa laatua. Konesalitilat on suunniteltu suojaamaan asiakkaiden laitteistot ja tietoaineistot räjähdyksiltä, tulvilta, tulipaloilta, kaasupäästöiltä, murroilta, ilkivallalta, varkauksilta, hakkereilta sekä myös korkeataajuiselta sähkömagneettiselta säteilyltä. Toiminnan perustana oleva turvallisuuspolitiikka sisältää tarkat vaitiolo- ja muut turvallisuusmääräykset. Yrityksen palvelutoiminnalla on ISO 27001 tietoturvallisuussertifikaatti.

Palvelut

Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n palvelutoiminnan lähtökohtana on korkea laatu, henkilökohtainen palvelu, huipputason turvallisuus ja tietojärjestelmien jatkuvakäyttöisyys. Palvelumme mahdollistavat kriittisten tietojärjestelmien käytön ja ylläpidon asiakasorganisaation henkilöstön voidessa keskittyä oman organisaationsa ydintoimintoihin.

Tarjoamme huipputurvallista konesalitilaa kriittisten tietojärjestelmien ja kahdennettujen laitteistoratkaisujen sijoituspaikaksi sekä erilaisia tietojärjestelmien käyttö- ja lisäarvopalveluja.

Palvelinkeskusratkaisu soveltuu monen tyyppisille huoltovarmuuskriittisille organisaatioille ja tilanteisiin, jossa tarvitaan erityisturvallista käyttöympäristöä ja siihen liittyviä konesalipalveluja. Asiakasjärjestelmien valvonta, operointi ja ylläpito on mahdollista hoitaa itse, kaupallisen palveluoperaattorin tai Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n toimesta.

Palveluihimme kuuluvat asiakkaiden tietojärjestelmien ja – laitteiden sijoitus turvallisiin ja jatkuvakäyttöisiin konesaleihin sekä erityyppiset tallennus-, varmistus- ja suojakopiointipalvelut. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi tarjoamme myös erilaisia tietojärjestelmien operointi-, valvonta-, tuki- sekä tietoturva- ja tietoliikennepalveluita. Nämä palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Suomen Huoltovarmuusdata Oy, Helsinki
Suomen Huoltovarmuusdata Oy, Helsinki