Rasi Ry, Föreningen för Bygg- och Inredningsvaruhandel i Finland rf
RASI ry, RASI rf
Y-tunnus:
1093668-9