PKK 3 Holdco Oy
PKK 3 Holdco Oy
Y-tunnus:
2955284-5
Salomonkatu 17 B, 00100 HELSINKI