Omexom
Infratek Finland Oy
Y-tunnus:
2197515-7

Infratek on nyt OMEXOM. Infratek Finland Oy toimii VINCI Energiesin omistaman tuotemerkin OMEXOM alla.

Omexom tarjoaa ratkaisuja niille, jotka tuottavat, muuntavat ja toimittavat sähköä. Omexom auttaa energiantuottajia, sähköverkkojen omistajia ja sähkön kuluttajia tekemään työtään ja sopeutuu samalla jatkuvasti kehittyvään markkinatilanteeseen ja yhteiskuntaan.

Omexom hyödyntää asiantuntemustaan suurten voimajärjestelmien alalla ennakoidakseen uusiutuvan energian mukanaan tuomia vaikutuksia. Tämä tarkoittaa myös energian varastoimiseen liittyvien ratkaisujen ja älykkäämmän infrastruktuurin kehittämistä sekä uusiin kulutustottumuksiin vastaamista.

Omexom, Vantaa