Nuorisopsykiatrian yksikkö, Rovaniemi
Nuorisopsykiatrian yksikkö, Rovaniemi
Nuorisopsykiatrian yksikkö
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus:
0819616-7

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.