Laurea Tikkurilan kampus, Vantaa
Laurea Tikkurilan kampus, Vantaa
Laurea Tikkurilan kampus
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus:
1046216-1

Yhdessä enemmän

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu. Laureassa oppiminen sekä työelämän palvelut kulkevat käsi kädessä. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Tästä syystä opiskelu Laureassa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa tulevaisuutta yhdessä työelämän kanssa. Käytännönläheinen opiskelutapa sekä opintoihin sisältyvät aidot työelämäprojektit varmistavat opiskelijoiden verkostoitumisen ja työelämätaitojen karttumisen. Tämän johtuen valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti.

Opiskelu Laureassa on joustavaa. Perinteisten päiväopintojen lisäksi Laureassa on mahdollista opiskella joustavasti toteutetussa monimuotototeutuksessa, jossa lähiopetusta on harvemmin. Monimuoto-opiskelu soveltuu erityisesti työssäkäyville.

Tikkurilan kampus

Tikkurilan kampuksen koulutuksia ovat kauneudenhoitoala (estenomi), liiketalous (tradenomi), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi sekä rikosseuraamusalan sosionomi.

Tikkurilassa voit ainoana paikkana Suomessa opiskella rikosseuraamusalan sosionomiksi tai suomenkielisessä koulutuksessa estenomiksi.

Laurea Tikkurilan kampus, Vantaa
Laurea Tikkurilan kampus, Vantaa