Laurea Leppävaaran kampus, Espoo
Laurea Leppävaaran kampus, Espoo

Laurea Leppävaaran kampus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus:
1046216-1
puhelin ikoni098
Näytä numero
puhelin ikoni098 868 7400
faxi ikoniFAX: 0988687401

Yhdessä enemmän

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu. Laureassa oppiminen sekä työelämän palvelut kulkevat käsi kädessä. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Tästä syystä opiskelu Laureassa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa tulevaisuutta yhdessä työelämän kanssa. Käytännönläheinen opiskelutapa sekä opintoihin sisältyvät aidot työelämäprojektit varmistavat opiskelijoiden verkostoitumisen ja työelämätaitojen karttumisen. Tämän johtuen valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti.

Opiskelu Laureassa on joustavaa. Perinteisten päiväopintojen lisäksi Laureassa on mahdollista opiskella joustavasti toteutetussa monimuotototeutuksessa, jossa lähiopetusta on harvemmin. Monimuoto-opiskelu soveltuu erityisesti työssäkäyville.

Leppävaaran kampus

Leppävaaran kampuksella voi suorittaa alemmat ammattikorkeakoulututkinnon seuraavissa koulutuksissa:

• Liiketalouden koulutus

• Degree Programme in Service Business Management

• Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

• Degree Programme in Restaurant Entrepreneurship

• Tietojenkäsittelyn koulutus

• Degree Programme in Business Information Technology

• Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus

• Degree Programme in Safety, Security and Risk Management

Leppävaaran kampuksella voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon seuraavissa koulutuksissa:

• Degree Programme in Service Innovation and Design

• Palvelumuotoilu

• Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

• Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen

• Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut

• Turvallisuusjohtaminen

Laurea Leppävaaran kampus, Espoo
Laurea Leppävaaran kampus, Espoo