Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Y-tunnus:
0245872-8

Keitä me olemme?

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjoihin liittyvä tutkimus.

Kotuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielen ja romanikielen huoltoa. Kotuksen toiminnan tavoitteena on kielen asiantuntijana edistää keskuksen toimialaan kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa.

Kotimaisten kielten keskuksessa on kolme osastoa ja neljä yksikköä. Henkilökuntaa on noin 80.

Vilka är vi?

Institutet för de inhemska språken är en expertmyndighet underställd Undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten vid institutet styrs av lagen om Institutet för de inhemska språken (1403/2011). Kärnverksamheterna är språk- och namnvård och lexikografi (ordboksarbete). Vi har omfattande arkiv, av vilka en betydande del i digital form.

Personalen vid Institutet för de inhemska språken uppgick i början av år 2016 till drygt 70 fast anställda personer och ett femtontal projektanställda.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus), Helsinki
Kotimaisten kielten keskus (Kotus), Helsinki