Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Kokkola
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Kokkola
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Y-tunnus:
0216462-3

Soite

Soite är landskapets samkommun som förenar grund- och specialtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna. I Soite arbetar cirka 3 800 professionella från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Kokkola