Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö
Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr
Y-tunnus:
1025149-5