murupolku logo/IT-ohjelmistot/Sovellukset ja ohjelmistot Espoo/Insinööritoimisto FEMdata Oy

FEMdata on kotimainen FEM -lujuuslaskenta-alan ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut tuottamaan FEM -ohjelmia sekä niihin liittyviä palveluja. Toiminnan painopisteitä ovat ohjelmien kehitys sekä ohjelmien tukipalvelut, koulutus ja laskentapalvelut.

FINNSAP on yleinen FEM -lujuuslaskentaohjelmisto koneenrakennuksen, teräsrakentamisen, laitossuunnittelun ja rakennusalan sovellutuksiin.

FPIPE on putkistojen joustavuus- ja jännitysanalyysiohjelma, jolla voidaan suorittaa jännitysanalyysi EN 13480-3, ASME, SFS ja RN -normien mukaan.

Laskentatapauksina voivat olla mm. statiikka, ominaisvärähtelyt, pakkovärähtelyt, maanjäristysanalyysi ja lämmönjohtuminen.

Putkistomalleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää laitossuunnittelun CAD järjestelmistä (Cadmatic, PDS, PDMS, Plant 3D, Smartplant, Vertex) Finngen -mallinnusohjelmaan.

Ohjelmistossa on jälkikäsittelymoduuli kehärakenteiden (esimerkiksi nostureiden) väsymisanalyysia varten sekä teräsrakenteiden mitoitusanalyysi Eurocode 3:n ja SRMK:n B7-ohjeen mukaan.

Insinööritoimisto FEMdata Oy, Espoo
Insinööritoimisto FEMdata Oy, Espoo
Insinööritoimisto FEMdata Oy, Espoo
Insinööritoimisto FEMdata Oy, Espoo
Tuotemerkit
Finnsap, Fpipe, Finngen, FEM ohjelmat

Kokemuksia yrityksestä Insinööritoimisto FEMdata Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.