Infra ry, Infra rf, Helsinki
Infra ry, Infra rf, Helsinki
Infra ry, Infra rf
Infra ry, Infra rf
Y-tunnus:
0116966-8

Infrarakentamisen ammattilaiset

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. INFRAn jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRAn yli 1 500 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä teknisiä verkostoja, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita sekä purku-, kierrätys- ja nostopalveluja.

Infra ry, Infra rf, Helsinki