Helsingin Toimintaterapia, Helsinki
Helsingin Toimintaterapia, Helsinki
Helsingin Toimintaterapia
Helsingin Toimintaterapia Oy, Helsingfors Ergoterapi Ab
Y-tunnus:
0743453-0

Toimintaterapiapalveluita laadukkaasti ammattitaidolla

Toiminta-ajatuksemme on tarjota kaikille ihmisille mahdollisuus osallistua itselleen merkitykselliseen arkielämään. Noudatamme työssämme Toimintaterapeuttiliiton ammattieettisiä ohjeita. Vastaanottomme mahdollistaa tarkoituksenmukaisen toimintaterapian toteuttamisen. Vastaanoton kokonaispinta-ala on 382m2 ja pitää sisällään 3 isoa ja 4 pientä terapiahuonetta, harjoittelukeittiön, neuvottelutilan sekä työpajan. Tila on katutasossa ja portaaton. Lähiympäristö mahdollistaa ulkoleikkien sekä vapaa-ajan toiminnan harjoittamisen esim. pihan leikkivälineistön käytön, pyöräilyn ja asioinnin.

Palvelut

• Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Terapiassa huomioidaan lapsen vahvuudet. Toiminta on lapsen mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa sekä onnistumisen kokemuksia antavaa.

• Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapiassa käytettävät toiminnat valikoituvat nuoren mielenkiintojen ja tavoitteiden mukaan, jolloin ne ovat nuorelle merkityksellisiä sekä pärjäämisen tunnetta vahvistavia. Onnistumisen kokemusten myötä nuori alkaa huomata vahvuuksiaan, mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä ja toiminta omassa ympäristössä vahvistuu.

• Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Aikuisten toimintaterapia voidaan toteuttaa sekä vastaanotolla että asiakkaan arjen ympäristössä. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaan kanssa ratkaisuja itsestä huolehtimisen, tuottavuuden sekä vapaa-ajan haasteisiin huomioiden asiakkaan toimintaympäristö.

• Tutkimuspalvelut

Toimintaterapeutin tekemässä tutkimuksessa kartoitetaan ja arvioidaan niitä kehityksen osa-alueita, jotka vaikuttavat asiakkaan arjen toimintojen osallistumiseen sekä niistä selviytymisen. Näitä ovat esim. itsestä huolehtiminen, leikkitaidot, koulutyöskentely, sosiaaliset taidot sekä käyttäytymisen hallinta. Myös aktiivisen tekemisen ja levon suhdetta arvioidaan.

• Asiantuntijapalvelut omaisille sekä ammattihenkilökunnalle

Asiantuntijapalvelu on suunnattu vanhemmille, huoltajille, lähiomaisille tai ammattihenkilöstölle, jotka haluavat keskustella toimintaterapeutin kanssa lapsen/nuoren/aikuisen arkeen liittyvistä asioista, niihin osallistumisesta sekä niistä selviytymisestä.

• Koulutuspalvelut

Järjestämme koulutusta omana toimintana ja tilauksesta räätälöitynä eri aihealueista.

• Ikäihmisten toimintaterapia

Ikäihmisen toimintaterapialla tuetaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään itsenäisemmin. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä arjen toiminnoissa sekä osallistumista merkitykselliseen elämään huomioiden asiakkaan elinympäristö.

Helsingin Toimintaterapia, Helsinki
Helsingin Toimintaterapia, Helsinki
Helsingin Toimintaterapia, Helsinki
Helsingin Toimintaterapia, Helsinki