Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf, Helsinki
Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf, Helsinki
Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf
Helsingin Lyceumklubi ry: Helsingfors Lyceumklubb rf
Y-tunnus:
2357845-4

Helsingin Lyceumklubi kaikille taiteista, tieteistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille naisille!

Helsingin Lyceumklubi on eri aloilla toimivien taiteista, tieteistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneiden naisten vuonna 1932 perustama klubi, joka toimii viehättävässä huoneistossaan Helsingin Kruununhaassa. Klubi on kaksikielinen siten, että suomen- ja ruotsinkieliset esitelmät vuorottelevat.

Klubin tarkoituksena on edistää yhteisymmärrystä eri aloilla toimivien, taiteista, tieteistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneiden naisten kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää jäsenilleen:

- esitelmätilaisuuksia kulttuurin eri aloilta,

- vierailukäyntejä näyttelyihin ja retkikohteisiin,

- keskustelutilaisuuksia

- ja tarjoaa tilaisuuksia virkistävään yhdessäoloon sekä mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten Lyceumklubien toimintaan.

Tervetuloa jäseneksi:

Sääntöjen mukaan klubin hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenyydestä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä klubin puheenjohtajaan Benita Tallqvist puh. 0500 318 296, jolta saa lisätietoja ja jäsenhakemuslomakkeen. Vuonna 2020 liittymismaksu on 20 euroa ja jäsenmaksu 55 euroa.

Vuokraamme huoneistoamme juhlatilaisuuksiin. Soita +35891357281

Helsingfors Lyceumklubb är en förening för damer intresserade av konst, vetenskap och samhälleliga frågor!

Helsingfors Lyceumklubb är en förening för damer intresserade av konst, vetenskap och samhälleliga frågor. Klubbens syfte är att främja samförstånd mellan kvinnor, som verkar på olika områden, är intresserade av konst, vetenskap och sociala frågor. Föreningen är tvåspråkig med turvis finsk- och svenskspråkiga föredrag.

För att nå sitt mål anordnar klubben för sina medlemmar:

- föredragstillfällen från olika kulturområden,

- besök till utställningar och exkursionsmål,

- diskussionstillfällen

- och erbjuder tillfällen för rekreation samt möjligheter att delta i de internationella Lyceumklubbarnas verksamhet.

Välkommen att bli medlem:

Enligt stadgarna godkänner styrelsen nya medlemmar. Den som är intresserad av medlemskap kan kontakta ordföranden Benita Tallqvist tlf. 0500 318 296 för tilläggsuppgifter och medlemsansökningsblankett. År 2020 är inskrivningsavgiften 20 euro och den årliga medlemsavgiften 55 euro.

Vi hyr lägenheten för speciella tillfällen och fester. Ring tel. +35891357281.

Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf, Helsinki
Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf, Helsinki
Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf, Helsinki

Kokemuksia yrityksestä Helsingin Lyceumklubi ry, Helsingfors Lyceumklubb rf

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.