Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer.

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

Barnskyddsverksamhet

Stiftelsens verksamhet har, i enlighet med samhällsutvecklingen och revidering av Barnskydds- och Socialvårdslagarna, skiftat från att vara korrigerande barnskydd i form av barnhem, till att fokusera mera på förebyggande arbete. Varje omhändertagning innebär en stor omvälvning för det individuella barnet. Stiftelsen prioriterar projekt som har som mål att undvika att så sker. Tyvärr är ett omhändertagande, och placering av barn utanför hemmet, ibland nödvändigt. Då är en placering av barn i familjehem det bästa alternativet för barnet. Vi jobbar därför målmedvetet för att utveckla och stärka familjehemsverksamheten i Finland, samt att öka kunskapen omkring placerade barns särskilt utsatta läge.

Våra övriga fokusområden inom det förebyggande barnskyddsarbetet:

• olika projekt med syfte att trygga utsatta barns uppväxtvillkor.

• beviljande av bidrag till och samarbete med etablerade barnskyddsaktörer

• komptensstärkande fortbildning för professionella som möter barn.

• lägerverksamhet

• Småbarnspedagogik

Vi jobbar aktivt för att barns rättigheter enligt FN:s Barnkonvention ska bli verklighet för alla barn i Finland.

Småbarnspedagogik

Stiftelsen Bensow har bedrivit daghemsverksamhet sedan 1982. Daghemmet Lyan med plats för 43 barn i åldern 1-6 år erbjuder en trygg plats för barnen i en naturnära miljö.

Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbetssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.

Sedan hösten 2018 fungerar Stiftelsen Bensows daghem Lyan som ett aktiebolag, Lyan Ab som till 100% ägs av Stiftelsen. Lyan Ab har sedan 1.6.2019 en ny enhet inom småbarnspedagogiken på Södra Heikelvägen 5 i Grankulla, Daghemmet Grytet. Daghemmet Grytet har plats för 35 barn i ålder 3-6 år.

Daghemmet Lyan, Kauniainen
Daghemmet Lyan, Kauniainen
Daghemmet Lyan, Kauniainen
Daghemmet Lyan, Kauniainen

Kokemuksia yrityksestä Daghemmet Lyan

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.