murupolku logo/Teollisuustuotteet/Venttiilit Vantaa/Askalon AB, filial i Finland
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland
Askalon AB, filial i Finland
Y-tunnus:
2292953-1

Venttiilejä sekä venttiilihuolto energiantuotantoon ja prosessiteollisuudelle

ASKALON AB on vuodesta 1973 alkaen työskennellyt prosessiteollisuuden käyttökohteiden kanssa. Palveluksessamme on noin 50 insinööriä venttiilien mitoitukseen, venttiilidiagnostiikkaan sekä pyörivien laitteiden värinämittauksiin. ASKALON AB:llä on myös oma suunnittelu- ja valmistusosasto putkistojen- ja prosessimoduleiden suunnitteluun sekä koulutustilat prosessiteollisuuden kurssien pitämiseen.

Askalon AB pystyy vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin säätö-, sulku- ja varoventtiilien suhteen. Meillä on myös kykyä ja kokemusta hoitaa asiakkaidemme tarpeet vakioventtiileistä ja varaosista aina venttiilien erikoisrakenteisiin ja monimutkaisiin projektitoimituksiin.

Teollisuuden eri prosessiolosuhteet ja käyttökohteet ovat vaativat erikoisosaamistamme säätöventtiilien ja projektien suhteen.

Askalon pystyy toimittamaan eri käyttökohteisiin aina kylmäventtiileistä tulistetulle höyrylle, syöttövedelle ja pienien virtauksien kemikaalien säätöön. Vaativa säätö, kuten kaksifaasivirtaukset, suuret paine-erot ja kavitointi sekä melu ovat insinööriemme ratkaistavissa. PED, ASME, vuotoluokat ja materiaalitodistukset ovat meille jokapäiväisiä asioita.

Askalon tarjoaa prosessiteollisuudelle kitkatonta yhteistyötä venttiilien huollossa ja kunnossapidossa. Venttiilidiagnostiikan avulla

voidaan määritellä pitääkö venttiili irroittaa huoltoa varten vai voidaanko työ suorittaa venttiilin ollessa kiinnitettynä putkeen.

Kuntoon perustuvassa huollossa on tärkeää diagnostiikan avulla arvioida venttiilien kunto jotta oikeat toimenpiteet voidaan suorittaa.

1990-luvun alussa Askalon oli pioneerejä aloittaessamme Ruotsin ydinvoimaloiden diagnostiikkapalvelut. Tänään kaikki Ruotsin ydinvoimalat käyttävät diagnostiikka joko Fielvue-venttiiliohjainten ja AMS Valvelinkin kanssa tai Flowscanneria.

Suunnittelua, prosessimoduleita ja erikoisventtiilejä

Askalonilla on oma suunnitteluosastonsa tehtävänään suunnitella ja rakentaa osaprosesseja. Asiakkaiden virtaus-, paine- ja lämpötilatarpeista lähtien teemme tarjouksen laitteistosta. Laitteisto voidaan rakentaa joko omalla tehtaallamme modulina tai suoraan asiakkaiden tiloissa.

Suunnittelemme erikoisventtiilejä, asennamme hitsauspäitä ja -supistuksia eri putkimateriaaleille ja eri standardien mukaan (PED, ASME, EN). Valmistamme myös sekä levy- että putkidiffuuseroita, höyrynjäähdyttimiä ja äänenvaimentimia moniin häyry- kaasu- ja nestesovellutuksiin. Askalonilla on kokemusta ja resursseja suorittaa kokonaisuus virtauslaskemista lujuus- ja paineastialaskelmiiin sisältäen CAD-piirustukset ja PID:n valmistuksessa, hitsauksessa ja kokoonpanossa. Kaikki suunnittelut dokumentoidaan nikyisten standardien mukaisesti ja Askalon suorittaa myös CE-merkinnän ja käytämme yhteistyökumppaneita tarkastuksiin, röntgenkuvauksiinjne.

Tervetuloa keskustelemaan eri tarpeista!

Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa
Askalon AB, filial i Finland, Vantaa