Sähkö ja paloturvallisuus

Yrityksen tarkoituksena on avustaa ja konsultoida yrityksiä ja yhteisöjä paloturvallisuuteen ja sähköön sekä niiden yhteensovittamiseen, innovointiin, tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen liittyvissä projekteissa.

www.anlix.fi