Ammattiopisto Lappia palveluala
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Y-tunnus:
2109309-0