Turun Eines Oy

Verstaskatu 12, 20360 TURKU Elintarvikkeet Y-tunnus: 2169982-6

Pääosa einestehtaan tuotannosta markkinoidaan nouto- ja pikatukkujen kautta grilleille. Vuodesta 2007 olemme aloittaneet tuotteiden markkinoinnin vähittäiskauppoihin koko maassa.

Tuotannossa pidämme erityistä huolta tuotantotilojen, koneiden ja laitteiden puhtaudesta. Koneista ja laitteista otetaan säännöllisin väliajoin laboratorionäytteitä, ja tulokset kirjataan omavalvontasuunnitelman ohjeiden mukaan.

Sijainti kartalla