Kaleva kustantaa sanoma- ja kaupunkilehtiä, tuottaa erilaisia sähköisiä palveluja sekä tarjoaa kirjapaino- ja jakelupalveluja. Sen julkaisutoiminnassa keskeisintä on monikanavaisuus - yhtiö tuo tuottamansa sisällöt lukijoiden ja muiden asiakkaiden käyttöön painetussa ja sähköisessä muodossa.