Lisäyhteystiedot

Päivystys
 • Puhelinneuvonta
 • Avoinna ma-su 00-24
 • Päivystys- ja tarkkailuosasto, hoitohenkilöstö
Päivystyspoliklinikka
 • Päivystyspoliklinikka
 • Juha Nevalainen, osastonhoitaja
 • Osastosihteeri
 • Susanna Wilén, klinikkaryhmän johtaja
Poliklinikat ja sairaanhoidon palvelut
 • Hoitokoordinaattori/päivystys
 • Aivohalvauspoliklinikka
 • Päivi Kainulainen, Apteekkari
 • Apuvälineyksikkö
 • Kipupoliklinikka
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
 • Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
 • Pirjo Kettunen, ylilääkäri
Sisätautien poliklinikka
 • Osastonhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Juha Mustonen, ylilääkäri
 • Diabetes- ja lipidipoliklinikka
 • Endokrinologian poliklinikka
 • Gastroenterologian poliklinikka
 • Hematologian poliklinikka
 • Infektiopoliklinikka
 • Kardiologian ja Echo poliklinikka
 • Nefrologian poliklinikka
 • Obesiteettipoliklinikka
 • Reumasairauksien poliklinikka
 • Tahdistin- ja sepelvaltimopoliklinikka
 • Yleissisätautien poliklinikka
 • fax 1C
 • fax 4A
 • fax 6A
Keuhkosairauksien poliklinikka
 • Keuhkosairauksien poliklinikka
 • Tuomo Kava, ylilääkäri
 • Hengityssairaiden aikuisten kuntoutusohjaaja
Ihotautien poliklinikka
 • Ihotautien poliklinikka
 • Satu Wastimo, ylilääkäri
Suu- ja leikkaussairauksien poliklinikka
 • Suu- ja leikkaussairauksien poliklinikka
 • Helena Tiainen, ylihammaslääkäri
Silmätautien poliklinikka
 • Silmätautien poliklinikka
 • Silmätautien päiväkirurgia
 • Sirpa Kaipiainen, ylilääkäri
 • Näkövammaisten kuntoutusohjaaja
Syöpätautien ja sädehoidon poliklinikka
 • Syöpätautien ja sädehoidon poliklinikka
 • Syöpätautien poliklinikka
 • Sädehoidon poliklinikka
 • Liisa Sailas, ylilääkäri
 • Tero Vatanen, ylifyysikko
 • Raakel Ikonen, osastonhoitaja
Fysiatrian poliklinikka
 • Fysiatrian poliklinikka
 • Päivi Sutinen, ylilääkäri
 • Fysioterapia
Naistentautien poliklinikka
 • Naistentautien poliklinikka
 • Jaana Fraser, ylilääkäri
Äitiyspoliklinikka
 • Äitiyspoliklinikka
Lasten- ja nuortentautien poliklinikka
 • Lastentautien poliklinikka
 • Risto Lantto, ylilääkäri
Lastenneurologian poliklinikka
 • Lastenneurologian poliklinikka
 • Marika Jantunen, ylilääkäri
 • Neurologisesti sairaiden lasten kuntoutusohjaaja
Lastenpsykiatrian poliklinikka
 • Lastenpsykiatrian poliklinikka
 • Akuuttityöryhmän päivystys
 • Marianna Savio, Ylilääkäri
 • Risto Lantto, ylilääkäri
Lastenkirurgian poliklinikka
 • Lastenkirurgian poliklinikka
Kiteen aikuispsykiatrian poliklinikka
 • Kiteen aikuispsykiatrian poliklinikka
Vuodeosastot
 • Aikuispsykiatrian osasto 51
 • Teho-osasto
 • Aikuispsykiatrian osasto 52
 • Aikuispsykiatrian osasto 53
 • Aikuispsykiatrian osasto 54
 • Aikuispsykiatrian osasto 55
 • Aikuispsykiatrian osasto 56 (viikko-osasto)
 • Keuhkosairauksien ja neurologian osasto 4 K
 • Kirurgian osasto 2 A
 • Kirurgian osasto 2 B
 • Kirurgian, korva-nenä- ja kurkkutautien, suu- ja leukakirurgian osasto 2 C
 • Synnytysvuodeosasto 3 C
 • Kirurgian osasto 2 G
 • Jonohoitaja vatsaelinkirurgia
 • Kirurgian, naistentautien ja silmätautien osasto 1 G
 • Jonohoitaja (kirurgia)
 • Lasten osasto E 3
 • Lasten osasto 10 A
 • Lasten psykiatrinen osasto 15
 • Neurologian osasto 1 A
 • Neurologian osasto 1 B
 • Nuorisopsykiatrian osasto 16
 • Reumakeskus, päiväosasto 4A
 • Sisätautien osasto 3 A
 • Sydänvalvonta
 • Sisätautien osasto 2 K
 • Tehovalvonta 2K
 • Sisätautien osasto 3 K
 • Hemodialyysi keinomunuaisyksikkö
 • Synnytyssali osasto 3 E
 • Jonohoitaja (verisuoni- ja rintaelinkirurgia)
 • Jonohoitaja
Tikkamäen aikuispsykiatrian poliklinikka
 • Hoitokoordinaattori/päivystys
 • Tikkamäen aikuispsykiatrian poliklinikka
 • Heljä Mäki-Kokkila, ylilääkäri
 • Maarit Hamunen, preventiopsykologi
Ravitsemusterapia
 • Ravitsemusterapia
 • Mirja Huuskonen, johtava ravitsemusterapeutti
Patologian laboratorio
 • Patologian laboratorio
 • Obduktio ja kappeli
 • Helena Malinen, ylilääkäri
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Olli Kaustio, Ylilääkäri
 • Tehostetun avohoidon päivystys
Neurologian poliklinikka
 • Neurologian poliklinikka
 • Asta Hiltunen, ylilääkäri
 • Neurologisesti sairaiden aikuisten kuntoutusohjaaja
Kliininen fysiologia ja neurologia
 • Fysiologia
 • Fysiologia ja isotooppi
 • Isotooppi
 • Neurofysiologia
 • Pentti Rautio, ylilääkäri
 • Neurologia
 • Raija Soikkeli, ylilääkäri
 • Merja Karhapää, osastonhoitaja
 • Tarja Ollikainen, osastonylifyysikko
Kuntoutus- ja työlääketieteen poliklinikka
 • Ylilääkäri
 • Liikuntavammaisten kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutus- ja työlääketieteen poliklinikka
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
 • Minna Reinikainen, ylilääkäri
 • Kuulokeskus
Kirurgian poliklinikka
 • Plastiikkakirurgia
 • Ortopedia ja käsikirurgia
 • Vatsaelinkirurgia ja tähystys
 • Verisuonikirurgia
 • Tapio Hakala, klinikkaryhmän johtaja
Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö
 • Jukka Heikkinen, infektioylilääkäri
 • Päivystävä hygieniahoitaja
 • Irja Kolehmainen, tartuntatautihoitaja
Fysiatrian poliklinikka
 • Fysiatrian poliklinikka
 • Päivi Sutinen, ylilääkäri
Ihotautien poliklinikka
 • Ihotautien poliklinikka
 • Satu Wastimo, ylilääkäri
Anestesia- ja leikkaustoiminnan sekä tehohoidon klinikka
 • Leikkaus- ja anestesiaosasto
 • Mikko Pöyhönen, ylilääkäri
 • Päiväkirurginen yksikkö
 • Päiväkirurginen leikkausajanvaraus
Riippuvuuspoliklinikka
 • Riippuvuuspoliklinikka
Muistipoliklinikka
 • Muistipoliklinikka
Röntgen
 • Ajanvaraus

Aihealue

Terveyspalvelut