Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Kehitämme alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Regionförvaltningsverket främjar inom sitt område förverkligandet av grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången till basservice, miljöskydd, hållbar användning av miljön, inre säkerhet, service inom undervisnings- och kulturväsendet och en hälsosam och trygg livs- och arbetsmiljö. Vi utvecklar den regionala likvärdigheten genom att sköta uppgifter inom tillsyn, styrning och verkställande av lagstiftningen.

Aukioloajat

ma
08:00 - 16:15
ti
08:00 - 16:15
ke
08:00 - 16:15
to
08:00 - 16:15
pe
08:00 - 16:15
la
Suljettu
su
Suljettu

Postiosoite

  • PL 150, 13101 HÄMEENLINNA