Bonum Pankki on POP Pankkiliitto osk:n omistama talletuspankki. Pankki toimii POP Pankkien keskusluottolaitoksena tarjoamalla varainhankintaa ja maksujenvälitystä.

POP Pankki pankeista luotettavin

Pienet pankit pärjäävät hyvin kun arvioidaan asiakkaiden luottamusta. POP Pankki on pankeista luotettavin Asiakasmarkkinointiliiton ja Avauksen tekemään Asiakkuusindeksi 2013 -tutkimuksen tulosten perusteella. Vastaaminen perustui vastaajan omakohtaiseen kokemukseen yrityksestä.

Sijainti kartalla