Hae toimialalla: Sijoitustoiminta

Bonum Pankki Oyj

  • Avoinna nyt

Pankkien Pankki Espoossa

Bonum Pankki on POP Pankkiliitto osk:n omistama talletuspankki Espoossa, joka tulee toimimaan POP Pankkien keskusluottolaitoksena tarjoamalla varainhankintaa ja maksujenvälitystä. Keskusluottolaitoksena Bonum Pankki on POP Pankki -ryhmän sisäinen pankki, joka tuottaa POP Pankeille niiden tarvitsemat palvelut ja näin vähentää riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista.

Bonum Pankki ei tarjoa pankkipalveluja yksittäisille asiakkaille, vaan keskittyy toimimaan b2b-puolella. Lue lisää toiminnastamme internet-sivuillamme!

POP Pankki pankeista luotettavin

Pienet pankit pärjäävät hyvin kun arvioidaan asiakkaiden luottamusta. POP Pankki on pankeista luotettavin Asiakasmarkkinointiliiton ja Avauksen tekemään Asiakkuusindeksi 2013 -tutkimuksen tulosten perusteella. Vastaaminen perustui vastaajan omakohtaiseen kokemukseen yrityksestä.