Tutustu tarkemmin rikasteisiin

Voimme rikastaa asiakasrekisteriäsi useilla liiketoimintaasi edistävillä tiedoilla. Rikastaminen voidaan tehdä henkilörekisterille jatkuvana palveluna, ja yritysasiakasrekisterille jatkuvana palveluna tai kertaluontoisesti. Asiantuntijamme auttavat oikean ratkaisun valinnassa. Voit lukea lisää asiakasrekisterin rikastamisesta sivuiltamme.

B2C-yritysten asiakasrekisterin rikastaminen

  • Kuluttajien perusdemografioita kuvaavia rikasteita ovat sukupuoli, ikäluokka, aikuisten ja lasten määrä taloudessa sekä henkilön bruttotulot. Demografia-rikasteita voi käyttää hyvin laajasti - yksinkertaisesta kohderyhmien rajaamisesta aina pitkälle vietyjen omien asiakassegmentointien tai analyyttisten mallinnusten taustatietoina.
  • Rakennuksiin liittyviä rikasteita ovat rakennustyyppi, asunnon pinta-ala ja rakennuksen valmistusmisvuosi. Rakennuksiin liittyviä rikasteita käytetään sekä toimialoilla, joilla rakennuksiin liittyvät tiedot ovat tärkeässä roolissa myytävän palvelun kannalta että muilla toimialoilla tuomassa lisäymmärrystä ja selittävyyttä yhdessä kuluttajien perusdemografia-rikasteiden kanssa.
  • Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) on koko Suomen aikuisväestön kattava, kulutuskäyttäytymiseen pohjautuva, yksilötasoinen segmentointi. OKL:n perusajatus on, että kuluttajat eroavat toisistaan merkittävästi ostokäyttäytymistä ohjaavien motiivien suhteen. OKL kokoaa yhteen monta keskeistä näkökulmaa, kuten hintatietoisuus, laatutietoisuus, impulsiivisuus, harkitsevaisuus, kokeilunhalu, sosiaalisuus, koulutustaso, elämänvaihe ja tulotaso. Ostokäyttäytymisluokitus on voimakas työkalu, jonka avulla voit paremmin ymmärtää, kohdentaa ja puhutella kuluttaja-asiakkaitasi.
  • Autokuume ennustaa ajoneuvon hankinnan todennäköisyyttä lähiaikoina. Ennustemalli jakaa ajoneuvoliikennerekisterissä olevat henkilöt kymmeneen eri luokkaan ajoneuvon hankinnan todennäköisyyden mukaan. Autokuumeen potentiaalisimmat kohderyhmät ovat tunnistettavissa henkilötasolla, parhaimmillaan kohdentamiseen löytyy kolminkertainen tarkkuus. Autokuumeen käyttö helpottaa siirtymistä yksittäisistä kampanjoista mitattavaan ja tehokkaaseen autojen myyntiprosessiin.
  • Diginatiivit jakaa suomalaiset kolmeen ryhmään sen perusteella, miten he suhtautuvat uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoon, sosiaaliseen mediaan ja mobiilipalveluihin. Nämä kolme ryhmää ovat Edelläkävijät, Valtavirta ja Perässähiihtäjät.

B2B-yritysten asiakasrekisterin rikastaminen

  • Yrityksen elinkaari luokittelee kaikki Suomen yritykset liiketoiminnan taloudellisilla mittareilla. Yrityksen elinkaari -luokitus perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n tuottamiin viimeisen kolmen vuoden tilinpäätös- ja tasetietoihin sekä Fonectan yritysrekisteriin. Luokitus ottaa kantaa lähinnä yrityksen taloudelliseen hyvinvointiin ja sen kehittymiseen, mistä voidaan tehdä johtopäätöksiä myös yritysten kehittymis- ja kulutuskyvystä.
  • Markkinointiasennesegmentoinnin avulla valitset kanavat ja viestikulmat sen mukaan, miten kohdeyritys kokee markkinoinnin. Mikäli yrityksessä ollaan esimerkiksi massamediaorientoituneita, voi olla järkevää kohdentaa mainontaa sen mukaisesti. Toisaalta taas moderneille on syytä kokeilla uusia mainonnan muotoja ennakkoluulottomasti. Tutustu tästä tarkemmin markkinointiasennesegmentteihin.
  • Fonectan toimialaluokituksen avulla kohdennat B2B-markkinointisi tarkasti juuri oikealle kohdeyleisölle. Voit poimia kohderyhmääsi esimerkiksi lounasravintolat tai kiinalaiset ravintolat, sen sijaan että poimisit kaikki ravintolat. Tarkemmat kohderyhmärajauksen avulla tehostat markkinointiasi merkittävästi.