Fonectan datalähteet

Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen valikoiman datalähteitä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi viranomaislähteet (Väestörekisterikeskus ja Traficom) sekä Fonectan omat, uniikit datalähteet: Fonecta-tili, Fonectan yritystietokanta, hakudata sekä evästeverkosto. Olemme koostaneet poikkeuksellisen laajan ja laadukkaan evästeaineiston, joka perustuu lähes miljoonaan Fonectan hakupalveluihin kirjautuneeseen käyttäjään sekä näissä tehtyihin hakuihin, joita on yli miljoona päivässä. Hakujen perusteella pystymme liittämään verkkokäyttäjiin tiedon siitä, minkä toimialojen yrityksistä he ovat kiinnostuneita.

Olemme koonneet alle lisätietoa käyttämistämme datalähteistä. Asiantuntijoidemme avulla valjastat datan yrityksesi käyttöön ja viet asiakasymmärryksen uudelle tasolle. Tutustu datalähteisiin ja anna asiantuntijoidemme kertoa lisää.

Väestörekisterikeskus

Olemme Väestörekisterikeskuksen (VRK) yhteistyökumppani ja VRK:n yksityisen sektorin tietopalvelutuotteiden virallinen jälleenmyyjä. Väestötietojärjestelmä on maamme eniten käytetty perusrekisteri, joka sisältää perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin.

Väestötietojärjestelmä (VTJ) on ainutlaatuisen rikas, laadukas ja kattava tietovarasto, jota yritykset voivat avullamme hyödyntää asiakasymmärryksen muodostamiseen, markkinointiviestinnän kohdentamiseen sekä asiakasrekisterin päivittämiseen. VTJ-tietojen käyttö on mahdollista vain viranomaisen myöntämän tietoluvan ja tiukkojen käytännesääntöjen puitteissa. Fonectalla on vahva kokemus VTJ-tietojen hyödyntämisestä ja hoidamme VTJ-lupahakemukset asiakkaidemme puolesta.

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvoliikennerekisteri sisältää tiedot ajoneuvoista sekä niitä kuljettavista henkilöistä. 


Rekisteriin tallennetaan ajoneuvojen tekniset tiedot, yksilöintitiedot, katsastus- ja hyväksyntätiedot, käyttötarkoitus-, kiinnitys- ja verotustiedot. Ajoneuvoliikennerekisterissä on myös tietoja henkilön ajokortista, ajo-oikeudesta, kuljettajatutkinnoista sekä kuljettajan ammattipätevyydestä.


Rekisteri kattaa noin 5 miljoonaa liikenteessä olevaa ajoneuvoa sekä noin 3,7 miljoonaa ajokorttitietoa. Traficom-tietojen käyttö edellyttää viranomaisen myöntämää tietolupaa.

Liittymärekisteri (Numerokanta)

Liittymärekisteri sisältää teleoperaattoreiden ja Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) puhelinliittymätiedot.


Tietokanta kattaa lähes kaikki suomalaiset julkiset lanka- ja matkapuhelinnumerot. Tietokanta ei sisällä prepaid-liittymiä, salaisia numeroita eikä yritysten alaliittymien numeroita. 


Tietokannassa on lähes 4,5 miljoonaa matkapuhelinnumeroa ja yli 400 000 lankapuhelinnumeroa. Tietoja päivitetään jokaisena arkipäivänä. Liittymärekisteristä voidaan esimerkiksi poimia kohderyhmiä telemarkkinointia varten tai päivittää asiakasrekisteriin puhelinnumerot ja niihin liittyvät osoitteet.

Fonecta-tili

Lähes 3 miljoonaa suomalaista on luonut itselleen digitaalisen Fonecta-tilin. Joka kuukausi noin miljoona käyttäjää kirjautuu Fonectan palveluihin Fonecta-tilin avulla. Näiden kirjautumisten avulla pystymme yhdistämään online- ja offline-maailman, eli liittämään verkkokäyttäjät tosielämän henkilöihin.

Fonectan yritystietokanta

Fonectan yritystietokannasta löytyvät Suomen yritykset ja julkisen sektorin toimijat sekä suuri joukko päättäjiä. Olemme koostaneet kattavasti tietoa yritysten pää- ja sivutoimipaikoista sekä näiden yhteistiedoista ja aukioloajoista. Yritystietokannasta löytyy myös laajasti taloudellista tietoa esimerkiksi henkilöstömäärästä, liikevaihdosta ja liikevoitosta.

Yritystietokantaa päivitetään useasta virallisesta datalähteestä: YTJ:stä, PRH:sta, Ficorasta ja operaattoritiedoista. Tämän lisäksi yritys- ja päättäjätietoa tuottavat myös Fonectan asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit, kuten Asiakastieto. Yritystietokannassamme on noin 337 000 aktiivista yritystä.

Fonectan evästeverkosto

Fonectan evästeverkosto (25 miljoonaa aktiivista uniikkia evästettä kuukaudessa) tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen netinkäyttäjän. Evästeverkosto muodostuu Fonectan omista hakupalveluista, mainosverkostosta sekä kotisivuasiakkaista. Evästeverkosto tuottaa tietoa siitä, minkä yritysten sivustoilla verkkokäyttäjät ovat vierailleet.

Fonectan hakudata

Fonectan digitaalisissa hakupalveluissa (Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller) tehdään yli miljoona hakua päivässä. Hakudata muodostaa tarkan kuvan siitä, mitä tuotteita ja palveluja suomalaiset juuri nyt tarvitsevat. Silloinkin, kun suomalaiset hakevat yrityksiä ja palveluja Googlesta, he päätyvät usein Fonectan sivuille.

Käyttäjät tulevat usein Fonectan hakupalveluihin etsimään yritystä tai palveluita johonkin tiettyyn tarpeeseen. Fonectalle kertyvä tieto siitä, minkä toimialan yrityksistä kukin käyttäjä on kiinnostunut, on erityisen arvokasta markkinoinnin kohdentamisen kannalta, sillä haku on usein vahva merkki käyttäjän ostoaikeesta. Markkinoinnin kohdentaminen toimialahakujen perusteella on huomattavasti tarkempaa kuin kohderyhmien mallintaminen sen perusteella, mitä uutisartikkeleita tai keskustelupalstojen viestiketjuja käyttäjä on selannut.

Tutkimukset

Meillä on pitkä kokemus kyselytutkimusten toteuttamisesta segmentointien tueksi.


Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä johtavien tutkimustalojen kanssa. Esimerkiksi Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) on muodostettu yhdessä Kantar TNS:n kanssa.

Tilastokeskuksen karttaruutuaineisto

Fonectalla on käytettävissä Tilastokeskuksen karttaruutuaineisto, joka sisältää laajasti 250m x 250m karttaruuduttaista dataa asukasrakenteesta, asukkaiden koulutusasteesta, käytettävissä olevista tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, työllisyydestä sekä rakennuksista.

Yrityksen oma asiakasrekisteri

Dataohjatun markkinoinnin lähtökohtana on yleensä asiakasyrityksen oma asiakasrekisteri, joka voi olla kuluttaja-asiakasrekisteri (henkilörekisteri) tai yritysasiakasrekisteri. Asiakasrekisteriä analysoimalla muodostetaan ymmärrys siitä, keitä yrityksen asiakkaat ovat ja miten eri asiakasryhmät eroavat toisistaan (esim. parhaiten ja heikoiten kannattavat asiakkaat).

Avoin data

Hyödynnämme laajasti avointa dataa, kuten ammattien keskipalkkoja, rakennustietokantaa, alueluokitusta sekä eri viranomaisten ja kuntien julkaisemia tietoja. Avoin data on usein hyvin pirstaleista, mutta asiantuntijoidemme avulla saat myös tästä datalähteestä kaiken hyödyn irti.