Kolpeneen Palvelukeskus
Minnesota-Hoito
Rovalan Setlementti ry

 
Akkia Oy