Porin myynnissä Johanna jakaa iloa ympärilleen.

Viisi myyttiä myynnistä

Fonecta tunnetaan vahvasta myyntiorganisaatiostaan, mutta ajoittain yhä törmäämme myyntityöhön liittyviin ennakkoluuloihin, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Kuva epärehellisestä puhelinmyyjästä nuhjuisessa toimistossa on jo aikoja sitten heitetty romukoppaan, jos tallaista myyjää todellisuudessa koskaan on edes ollut olemassa. Ainakin meillä Fonectalla myyntityötä tekevät kovan luokan ammattilaiset, joiden suhde asiakkaaseen on tasapuolinen partneruus jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa ja hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle. Listasimme tähän viisi sitkeästi myyntityöhön liitettävää myyttiä, joita omalta osaltamme täällä joka päivä kumoamme.

1. Myyjään ei voi luottaa

Yksi sitkeimmistä myyntiin liittyvistä myyteistä on, ettei myyjään voi luottaa. Ajatus siitä, että myyjä tekee mitä tahansa saadakseen kaupan tehtyä ja myy vaikka isoäitinsä siinä ohessa on paitsi vanhentunut, myös valitettava. Parhaimmillaan myyjä antaa asiakkaalleen todellista lisäarvoa omalla asiantuntijuudellaan. Etenkin meillä Fonectalla panostetaan siihen, että kaikki myyjäämme tuntevat digitaalisen markkinoinnin koko kirjon, jolloin heillä on mahdollisuus tarjota asiakkaalle juuri ne ratkaisut, jotka hän sillä hetkellä tarvitsee. Koska kaikki Fonectan myyjät suorittavat License to sell -sertifikaatin, voimme olla varmoja siitä, että meillä digitaalisten markkinoinnin palvelujen asiantuntemus on aina korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Asiantuntijana meidän tehtävämme on myös haastaa asiakasta. Välillä asiakas haluaa ostaa tietyn palvelun, vaikka hänelle olisi enemmän hyötyä jostain toisesta palvelusta. Tällöin myyjän tehtävä on perustella asiakkaalle, miksi hän hyötyy enemmän toisesta palvelusta, ja löytää yhdessä asiakkaan kanssa se paras mahdollinen ratkaisu juuri hänen liiketoiminnalleen.

2. Myyjät heitetään suoraan syvään päätyyn ilman koulutusta

On todella ikävää, että monella on edelleen se täysin väärä kuva myyjästä, joka valmista käsikirjoitusta noudattaen lähinnä torppaa kaikki asiakkaan argumentit ja lähes pakottaa hänet ostoon. Jos yritys haluaa rakentaa pysyvän asiakassuhteen, ei tällaisella toimintamallilla pitkälle pötkitä. Meillä Fonectalla panostetaan pitkiin asiakassuhteisiin ja luottamukseen, joten myyjien koulutus niin myymisen kuin palveluiden tuntemuksen osalta on tässä aivan keskiössä.

Tullessaan taloon jokainen myyjä käy läpi intensiivisen koulutusjakson. License to sell -ohjelmalla varmistetaan, että kaikilla myynnin parissa työskentelevillä on riittävän korkea digitaalisten markkinoinnin palveluiden asiantuntemus. Kokeneilla myyjillä tätä asiantuntemustasoa pidetään yllä lisäkoulutuksilla, eli kukaan ei jää yksin. Koulutuksen ohella myyjällä on tukenaan paitsi esimies, myös oma tiimi, jonka kesken jaetaan sekä onnistumiset että haastavat tilanteet. Myyjät jakavat avoimesti omia vinkkejään ja saavat jatkuvaa palautetta työstään sekä kannustavaa palautetta siitä, miten he voisivat pärjätä entistä paremmin.

3. Myyjiä käytetään hyväksi

Mistä pääsemmekin myyttiin numero kolme. Usein ajatellaan, että myyjät työskentelevät hikipajanomaisissa olosuhteissa ilman kunnollista palkkiota ponnisteluistaan. Tämä voi toki olla totta muissa yrityksissä, mutta meillä Fonectalla hyvästä työstä myös palkitaan. Koska meillä ei ole palkkakattoa, pääsee myyjä rajoitteetta nauttimaan oman työnsä hedelmistä. Myyjät voivat rakentaa omat asiakassalkkunsa ja tehdä omiin asiakkaisiinsa niin paljon kauppaa kuin asiakkaat ovat kiinnostuneita ostamaan. Asiakassalkkumallilla varmistetaan, että myyjän ja asiakkaan välille rakentuva suhde on pikemminkin kahden asiantuntijan välinen kuin myyjän ja ostajan suhde.

Kenties väärä kuva myynnin palkkamallista syntyy siitä, että vaikka myyjillä on pohjapalkkaa, on heidän hyviin ansioihin päästäkseen myös suoriuduttava jatkuvasti hyvin. Koska myynnin tehtävä on myydä, ei niin sanottuja huonoja aikoja voi olla jatkuvasti. Myyntityö ei siis ole niille, jotka kaipaavat lokoisaa matalapalkkaista työtä, jossa voi välillä ottaa vähän iisimmin. Toisaalta, saavuttamalla tai jopa ylittämällä tavoitteensa myyjä pääsee jatkuvasti merkittäviin ansioihin, joilla ei tosiaan ole kattoa. Koulutuksella, esimiehen ja tiimin tuella, sekä omalla työllä myynnissä voi menestyä – ja meillä monet menestyvätkin. Palkan lisäksi erilaiset kisat ja muut palkinnot tuovat mukavan lisän työssä menestymiseen.

4. Surkeat työolot

Työolosuhteet ovat toinen sitkeästi myyntityöhön liitettävä, mutta yhtälailla väärä käsitys. Myyntiä ei todellakaan tehdä rähjäisissä betonirakennuksissa teollisuusalueen perukoilla ”keskellä ei mitään”. Fonectan konttorit kaikilla viidellä paikkakunnallamme ovat keskeisillä paikoilla, hyvien liikenneyhteyksien päässä, viihtyisissä ja valoisissa, moderneissa toimitiloissa.

Meillä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin: sähköpöydät varmistavat hyvän työergonomian, mahdollisuus etätyöhön sekä joustavat työajat antavat työntekijöille mahdollisuuden säädellä omia aikataulujaan. Lounas- ja liikuntaedulla tuetaan henkilöstön fyysistä hyvinvointia, yhteiset riennot puolestaan rakentavat yhteishenkeä. Meillä iloitaan onnistumisista, juhlitaan erilaisia tapahtumia kuten vaikkapa Halloweenia tai Ystävänpäivää, ja jokaisella tiimillä on oma budjetti, jonka tiimi voi yhdessä käyttää haluamallaan tavalla. Haluamme, että meillä viihdytään, ja me myös panostamme siihen.

5. Myyntityötä ei arvosteta

On valitettavaa, ettei myyjän ammatilla ole samanlaista arvostusta kuin vaikkapa lakimiehellä tai lääkärillä. Meillä Fonectalla myyjiä arvostetaan heidän huikean ammattitaitonsa ja asiantuntijuutensa vuoksi, ja he ovat ylpeitä saadessaan kertoa työskentelevänsä Fonectan myynnissä. Kun suhde asiakkaan ja myyjän välillä on syvä ja todellinen yhteistyö kahden asiantuntijan välillä ja työstä saa sekä palautetta että tuntuvan korvauksen, on selvää, että työstä sekä nauttii, että siitä mielellään myös kertoo muille. Ja kun vielä oman työn tulokset näkyvät asiakkaan liiketoimintaa kasvattavina ja niitä seurataan yhdessä avoimen raportoinnin kautta, näkee myyjä myös konkreettisen hyödyn omalle tekemiselleen. Työssä viihtymisen kolme keskeistä tekijää ovatkin palautteen saaminen, merkityksen kokeminen omalle työlleen ja itsenäinen työ – meillä kaikki nämä tekijät täyttyvät.

Sopisiko myynti minulle?

Jos olet kiinnostunut digitaalisesta markkinoinnista, olet valmis kehittämään omaa osaamistasi, nautit siitä että saat tehdä paljon töitä ja saat siitä asiaankuuluvan korvauksen, tulet taatusti viihtymään Fonectalla. Käy tsekkaamassa avoimet työpaikat, tai laita tulemaan avoin hakemus – etsimme joukkoomme jatkuvasti osaavia ja innostuneita tyyppejä! 

0