Valtori ja Fonecta tuovat valtionhallintoon kotimaiset verkkoanalytiikkatyökalut

Markkinoinnin palvelutalo Fonecta ja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tarjoavat jatkossa valtionhallinnon organisaatioille verkkoanalytiikkaa palveluna. Palvelu perustuu kotimaiseen Snoobi Analytics -työkaluun. Tavoitteena on parantaa julkisten verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta, tehostaa resurssien käyttöä ja varmistaa, että kaikki suomalaisviranomaisten keräämä seurantatieto pysyy Suomessa.

”Käyttäjien ymmärtäminen on avain parempaan palveluun. Verkkoanalytiikan avulla julkisen sektorin organisaatiot voivat ymmärtää käyttäjiä paremmin ja kehittää palveluja entistä sujuvammiksi”, kertoo Valtorin tuotepäällikkö Vesa Kattilakoski.

Julkisella sektorilla käytetään nykyisin useita erilaisia verkkoanalytiikkatyökaluja. Yhtenäistämällä seurantatyökaluja saadaan vertailukelpoista tietoa, ja kotimaisella työkalulla voidaan varmistua tietosuojasta.

”Yksi keskeinen tekijä uudessa ratkaisussa on se, että kaikki käyttäjätieto pysyy Suomessa eikä karkaa pilveen. Tietosuojasta voidaan olla varmoja, kun data pysyy omissa käsissä. Snoobi-työkalussa tietosuoja on keskeisessä asemassa ja kaikki käyttäjätieto anonymisoidaan”, kertoo Fonectan Business Development Manager Sami Jokivirta.

”Fonectalle sopimus avaa laajemman asiakaskentän. Voimme hyödyntää yrityspuolella hankkimaamme osaamista ja auttaa osaltamme siinä, että suomalaisten julkiset verkkopalvelut pysyvät kehityksen kärjessä”, Jokivirta jatkaa.

Palvelu perustuu Fonectan Snoobi Analytics -järjestelmään, ja Valtorin asiakkaat saavat analytiikkaratkaisun käyttöönsä palveluna ns. SaaS (Software as a Service) -mallin mukaisesti. Fonectan Snoobi Analytics valikoitui Valtorin järjestämässä kilpailutuksessa palvelun perustaksi. Valtorin ja Fonectan välinen puitesopimus on voimassa toistaiseksi.

Fonecta myös tarjoaa Valtorin asiakkaille muita analyysityökaluja, kuten Audience Insights -ratkaisua, jolla saadaan käyttäjistä entistä tarkempaa tietoa. Lisäksi palvelusopimukseen kuuluu käyttäjätuki ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen tarjotulle analytiikkatyökalulle.

Lisätietoja
Sami Jokivirta
Business Development Manager
p. 040 506 3259
sami.jokivirta@fonecta.com
Vesa Kattilakoski
Tuotepäällikkö
p. 050 320 4170
vesa.kattilakoski@valtori.fi

Fonecta tarjoaa yrityksille tehokkaat digitaaliset ratkaisut verkosta löytymiseen, markkinointiin sekä parempaan asiakasymmärrykseen. Palveluvalikoima kattaa kaikki ostoprosessin eri vaiheet aina mielenkiinnon herättämisestä ostoon ja sitouttamiseen. Fonectan missio on auttaa suomalaisia yrityksiä parantamaan digitaalista kilpailukykyään. Fonecta työllistää viidellä paikkakunnalla yhteensä n. 350 asiantuntijaa, jotka palvelevat 36 000 yritysasiakasta ympäri Suomen. Lisää tietoa Fonectan markkinointipalveluista: www.fonecta.fi/yrityksille

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomat ict-palvelut koko valtionhallinnolle. Valtori huolehtii keskitetysti, asiakkaiden tarpeiden pohjalta tarjoamiensa ict-ratkaisujen hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Näin valtionhallinnon organisaatiot voivat keskittyä omaan perustoimintansa ja siihen liittyvän tietotekniikan kehittämiseen. Valtorin vastuulla on noin 30–35 prosentin osuus valtionhallinnon ict-kuluista. Valtorissa työskentelee noin 1200 ict-ammattilaista. Lisätietoja: www.valtori.fi

0