LinkedInissä uusi, keskusteleva mainosmuoto, Conversation Ads

Uusi mainosmuoto LinkedInissä – Conversation ads

LinkedIniin on tullut uusi, mainostajalle mielenkiintoinen uusi mainosmuoto, Conversation Ads. Mainosmuoto toimii samaan tapaan kuin Inmail eli Message Ads. Perinteisestä viestimainoksesta poiketen Conversation ads avaa mainostajalle väylän dialogiin asiakkaan kanssa aivan uudella tavalla.

Conversation Adsissa mainokseen pystyy lisäämään useita CTA-painikkeita, joihin voi rakentaa erilaisia sisältöjä sen mukaan, millaisia ostopolkuja rakennetaan. Jokaiseen painikkeeseen saadaan aukeamaan erilaisia vastauksia, joilla pyritään dialogiin ja haetaan samalla huomioarvoa. Conversation Ads ei hyödynnä tekoälyä eikä ole chatbot, mutta sen avulla voidaan paljon perinteisempää mainontaa laajemmin luoda keskustelua potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Conversation Ads sopii tuote- tai tapahtumamainontaan

Conversation Ads sopii eritysesti erilaisten tapahtumien, tuotteiden tai sisältöjen markkinointiin. Mainosmuodon etu on sen monipuolisuus, mainokseen voidaan ohjelmoida 2-5 erilaista CTA-painiketta. Yhteen painikkeeseen mahtuu jopa 25 merkkiä ja siitä aukeavaan mainokseen 500 merkkiä. Se myös vaatii mainostajalta enemmän kuin perinteinen Message Ads, sillä jokaiseen painikkeeseen täytyy erikseen miettiä oikea sisältö ja sopiva viesti sen mukaan, mitä mainoksella tavoitetaan.

Kun CTA-painikkeita on useita, houkuttelevat ne myös klikkaamaan, mikä tietysti on painikkeen perimmäinen tarkoituskin. Painikkeilla voi kehottaa lataamaan ilmainen opas, tutustumaan erilaisiin asioihin tai tuotteisiin. Mainosmuoto sopii myös hyvin tapahtumamarkkinointiin, jolloin painikkeilla kehotetaan ilmoittautumaan tapahtumaan tai vaikkapa webinaariin. Brändimainontaan tätä mainosmuotoa ei kannata käyttää, siihen sopii paremmin esimerkiksi Sponsored Content.

Suunnitteletko LinkedIn-markkinoinnin aloittamista? Lataa maksuton oppaamme!

Rakenna ostopolut ja hyvä viesti

LinkedIn-mainos itsessään ei kuitenkaan vielä tuo asiakkaita tai kauppaa, vaan kuten muussakin mainonnassa, on myös Converstion Adsissa tärkeää rakentaa klikkauksen jälkeinen ostopolku valmiiksi ja asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Koska painikevaihtoehtoja on monia, on jokainen ostopolku mietittävä erikseen loppuun asti.

Suuri merkitys on myös itse viestillä. Hyvä copyteksti ja kohdennettu viesti tuo parempia tuloksia kuin persoonaton yleisteksti. Mieti aina, kenelle viesti lähtee ja miksi, mitä haluat sanoa ja saavuttaa. Pidä viesti selkeänä ja ytimekkäänä, ole luova ja rohkea, ja jos mahdollista, vältä kuvapankkikuvia.

Toimii kuten Message Ad (InMail)

Conversation Ads lähetetään Message Adsin tapaan viestinä valitulle kohderyhmälle. Myös tässä mainosmuodossa sama käyttäjä voi saada vain yhden viestin 45 vuorokaudessa, joten mainonta on kohdennetumpaa ja tehokkaampaa kun viestejä tulee vähemmän. Ensikokemusten mukaan Conversation Adsissa onkin ollut jopa kaksi kertaa suurempi klikkiprosentti kuin perinteisessä Message Adsissa.

Kun Message Adsissa viestin saaja sai vain yhden viestin, on Conversation Adsin etu se, että samassa viestissä on useita eri vaihtoehtoisia polkuja sen mukaan, millaisia painikkeita sinne on rakennettu. Hinnoittelu on sama kuin Message Adsissa, eli hinta määräytyy lähetysmäärän, ei klikkien mukaan. Viestin voi lähettää joko yrityksen tai yksittäisen henkilön profiilista, sen mukaan, mikä on viestin kannalta oleellisempaa.

Tunnetko LinkedIn-seuraajasi? Tilaa maksuton analyysi.

0