Markkinoinnin päättäjät tunnistavat osaamisvajeen.

Osaaminen on markkinoinnin pullonkaula

Markkinointikenttä muuttuu alati monimutkaisemmaksi ja jopa alalla työskentelevien voi olla haasteellista pysyä muutoksen mukana. On markkinoinnin automaatiota, ohjelmallista ostamista, tekoälyä, AR/VR:ää, asiakastiedon analysointia ja niin edelleen. Markkinoinnin osaaminen onkin muodostunut yrityksissä pullonkaulaksi. Tutkimuksen mukaan vain kolmannes suomalaisyrityksistä kokee, että heiltä löytyy tietotaitoa hyödyntää digitaalisia työkaluja. Yrityspäättäjät itsekin myöntävät, että osaamisvaje on yrityksissä viime vuosina kasvanut.

Tehokkaiden ratkaisujen olemassaolo tiedetään

Tuloksellisen digimarkkinoinnin toteuttamiseen tarvitaan tänä päivänä erityisosaamista. Siitä huolimatta, että edelleen valtaosalla yrityksistä on tarvittavat työkalut ja osaaminen hallussaan yhä kasvavampi joukko tuntee, että yrityksen tietotaito on riittämätön. Erityisesti mainonnan vaikutuksen mittaaminen koetaan haastavaksi. 

Yrityksissä tiedetään, että tarjolla on useita erilaisia tehokkaita ratkaisuja markkinoinnin mittaamiseen. Niiden löytäminen ja valitseminen omiin tarpeisiin tuottaa kuitenkin vaikeuksia, jopa yli puolet vastaajista on epävarma siitä mitkä tuotteet tai palvelut sopisivat juuri omaan tarpeeseen. Markkinoinnin ulkoistaminen on selkeä ratkaisu, mutta markkinointikumppanien on onnistuttava kertomaan selvästi missä asioissa juuri he voisivat olla avuksi, jotta yritykset pystyvät valitsemaan itselleen parhaiten sopivan kumppanin.

Kolmessa vuodessa tapahtunut suuri muutos

Mitä lähempänä ollaan yrityksen omaa ydinosaamista, sitä enemmän palvelut tuotetaan yrityksen sisällä. Datalähtöinen tekeminen taas on suosiolla siirretty ulkopuolisen markkinointikumppanin pureskeltavaksi. Miksi käyttääkään aikaa ja rahaa arvailuun, kun tarjolla on osaavia palveluntarjoajia. Tässä kuitenkin on nähtävissä suurin muutos neljän vuoden takaiseen. 

Vielä vuoden 2015 tutkimuksessa nousi vahvasti esiin, että asiakasdatan hallinta tehtiin yrityksissä itse. Tuolloin sosiaalisen median hallinta oli vasta kolmannella sijalla. Nykyään yrityksissä hoidetaan itse sosiaalinen media, sisällöntuotanto ja asiakaspalvelu, mutta data-analyysi ja markkinoinnin automaatio ulkoistetaan yhä useammin. Tämä kertoneekin alan murroksesta: datan hyödyntäminen markkinoinnissa ymmärretään yhä paremmin, ja sitä mukaan kun kohdentamismahdollisuudet kehittyvät, tarvitaan onnistuneeseen markkinointiin yhä syvempää osaamista, jota harvoin yrityksiltä itseltään löytyy.

Yrityksissä tarvitaan sekä markkinoijia että sillanrakentajia 

Datan käytön ohella osaamisvajetta löytyy myös muualla. Pienemmissä yrityksissä toivotaan enemmän resursseja markkinoinnin käyttöön, sillä tämän päivän tuloksekas markkinointi vaatii paljon erityisosaamista ja asiantuntemusta. Tutkimuksemme osoitti, että organisaatioissa kaivataan resurssien lisäksi yhteistä kieltä ja prosesseja – koetaan, että verkkoratkaisujen ymmärtäminen on heikkoa erityisesti yrityksen johdossa. 

Osaaminen on ok tasolla, mutta sitä tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Säännöllinen, tuloksekas ja mitattava markkinointi sekä jatkuva kehittäminen vaativat tietyt resurssit (hlö & €), joita pitäisi olla enemmän käytettävissä.” kommentoi eräs yrityspäättäjä tutkimuksessa.

Digimarkkinoinnin ammattitaitoisten toteuttajien lisäksi kaivataan myös sillanrakentajia, jotka osaavat luoda yhteyksiä organisaatio sisällä. Yrityksen toimintasuunnitelman, jota myös markkinointistrategia tukee, tulisi olla koko organisaation huulilla. Johdon pitää ymmärtää, että markkinointi on kiinteä osa yrityksen strategiaa, vaikka se olisi ulkoistettu kokonaan tai osittain. Ja jokainen työntekijä tekee omalta osaltaan markkinointia kulkiessaan kaupungilla. Sitä on oikea markkinointistrategian jalkauttaminen.
Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö tulee saada saumattomaksi ja myyjät omaksumaan muuttunut myyjän rooli (esim. digimedioiden käyttö henkilökohtaisessa myyntityössä).”

Kiinnostuitko? Lataa tutkimuksen tiivistelmä!

Artikkeli perustuu Fonectan teettämään kyselytutkimuksen markkinointipäättäjille, kyselyyn vastasi yhteensä 147 markkinointipäättäjää. Markkinointitutkimuksen on toteuttanut Marketing Clinic Finland Oy. Kysely on tehty huhtikuussa 2018. Saman sisältöinen kysely toteutettiin aiemmin vuonna 2015. Vastanneista 20 prosenttia toimi tukku- ja vähittäisalalla, 15 prosenttia teollisuuden alalla, 14 prosenttia edusti muuta palvelutoimintaa ja 8 prosenttia rakentamista. Loput 24 prosenttia jakautui tasaisesti muille toimialoille.

0