Miten menestyä somessa 2020?

Tänään pinnalla, huomenna unohdettu. Sosiaalinen media on alati muuttuva maailma, jossa käyttäjävolyymi on suuri ja siellä erottautuminen koko ajan haastavampaa. Miten siis sosiaalisessa mediassa menestytään?

Yrityksissä koitetaan kovasti saada sosiaalisen median kokonaisuus hallintaan, mutta raaka totuus on, että sitä ei voi koskaan täysin hallita, koska sosiaalinen media koostuu ihmisistä. Parhaiten somessa menestyykin, kun toimii kuin (mukava) ihminen. Toisin sanoen vuorovaikutteisesti, helposti lähestyttävästi, relevanteista, seuraajia kiinnostavista asioista viestien.

Yrityksen äänensävyn tulisi olla tunnistettava. Yleisön pitäisikin nähdä yritys yhtenäisenä kanavasta riippumatta. Brändin viestinnän tulee olla yhdenmukaista ja äänensävyn samanlainen, vaikka asiaa lähestyisikin erilaisella näkökulmalla. Äänensävy on se, joka lopulta erottaa brändin kilpailijoista.

Jokaisessa sosiaalisen median kanavassa on omanlaisensa yleisö ja erilaiset odotukset siitä millaisia viestejä halutaan vastaanottaa. Yrityksen on siis syytä tutustua siihen, minkä tyylistä sisältöä kanavissa halutaan nähdä. Viestintä on erilaista vaikkapa LinkedInissä tai Instagramissa, kuten hiljattain somen valloittanut Dolly Parton Challenge näppärästi osoittaa.

Ota talteen vinkkejä somessa menestymiseen. Lataa maksuton sosiaalisen median opas.

Yhdenmukainen mutta kanavaan sopiva sisältö

Siitä huolimatta, että sosiaalinen media on kuin levällään oleva palapeli, täytyy somessa tekemisen olla strategista. Yhdenmukaisuus voidaan toteuttaa sisältöstrategialla, jossa määritetään brändille yksi toimintaa ohjaava kiteytys, joka takaa yhtenäisyyden viestijästä ja kanavasta huolimatta, etenkin jos tekijöitä on monia.

Sisältöstrategia on pelikirja sille, millaista sisältöä ollaan luomassa ja kertoo miten kohdeyleisön pitäisi siitä hyötyä. Kun ohjeistus on olemassa, on sitä helppo soveltaa eri kanaviin niille parhaiten soveltuvalla tavalla. Toisin sanoen: viestin on oltava yhdenmukainen mutta eri kanaviin sopiva.

Erottautuminen vaatii panostuksia

Sitten huono uutinen. Tämän päivän erottuminen ja somen menestyksekäs tekeminen on vaativaa. Ei riitä, että yritys huomataan, viestien tulee olla myös ymmärrettäviä ja tunteita herättäviä, jotta ne jäävät mieleen. Tärkeä osa somessa menestymistä, joka vaatii sekä aikaa että osaamista, on sosiaalisen median seuranta, sillä menestyäkseen somessa täytyy yrityksen olla selvillä siitä, mikä toimii, mikä ei.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että yritysten sosiaalisen median kanavista etsitään samanlaista autenttisuutta kuin tuttujen henkilöiden somesta. Yrityksen täytyy, samoin kuin yksittäisen ihmisenkin, olla oma itsensä. Alkuun pääsee helpolla mielikuvaharjoituksella: millainen yritys olisi, jos se olisi ihminen.

Kuten nimikin jo kertoo, sosiaalinen media on sosiaalista. Ei siis riitä, että silloin tällöin postataan jotain eri kanaviin, vaan läsnäolon on oltava kaksisuuntaista. Jos yritys ei ole aidosti läsnä niissä somekanavissa, joissa se on päättänyt olla, ei se voi tietää mistä eri kanavissa puhutaan. Etenkin yritykseen itseensä liittyen. Aktiivisuus on kaikki kaikessa. Kysy, kuuntele ja tarjoa vastauksia. Sisällön tulee tuottaa yleisölle jonkinlaista lisäarvoa. Pitää olla syy ”tilata” yrityksen päivitykset omaan somefiidiin.

Miten yritys voi erottua kissavideoiden virrassa?

Vallalla on trendi, jossa ”konmaritetaan” rankalla kädellä omia somekanavia ja seurattavia. Menestyäkseen sosiaalisessa mediassa pitää erottua, mutta kuitenkin sopia joukkoon. Yrityksen viestit tulevat näkyville paikkaan, jossa huomiosta kilpailevat ystävän vauvauutinen ja työkaverin kuva All Inclusive -lomalta. Yrityksen kuulumiset kannattaa siis kertoa ystävänä muiden ystävien joukossa.

Uskalla kokeilla uusia kanavia – ja ennen kaikkea uskalla luopua niistä toimimattomista. Jos kohderyhmäsi ei ole Facebookissa, vaan TikTokissa, sinun ei välttämättä tarvitse opetella huulisynkkaamaan, vaan hyödynnä kanavaa omalla tavallasi.

Mittaa, aseta tavoitteet ja rakenna ostopolut

Ja kuten aina markkinoinnin toimissa, mittaa vaikutusta. Mittaa asioita, joita haluat saavuttaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä ja suuntaa someviestisi tukemaan näitä tavoitteita.

Sosiaalinen media on muuttumassa yhä vahvemmin bisnesalustaksi. Kanavista tehdään yhä relevantimpia ostamisen väyliä. Sisältökonseptit pitää suunnitella vastaamaan kunkin vastaanottajan ostovaihetta. Sisällöt voidaan suunnitella tukemaan brändillisiä tai taktisia tavoitteita.

Erottautumiskeinojen tulee olla merkityksellisiä. Millainen some-sisältö saisi sinun peukalosi pysähtymään?

Tutustu sosiaalisen median mainonnan vaihtoehtoihin.

 

0