Miten tietoa verkkokävijöistä voi parhaiten hyödyntää?

Miten hyödyntää tietoa verkkosivukävijöistä?

Audience Insights -työkalun avulla tiedät millaisia verkkosivuillasi vierailevat kävijät ovat, mikä sisältö heitä kiinnostaa ja mihin ostokäyttäytymisluokkaan he kuuluvat.

Työkalu paljastaa asiakkaidesi todelliset mielenkiinnon kohteet, jolloin voit tehdä tehokkaampaa markkinointiviestintää ja myyntiä.

Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaatkin vertailevat tuotteita ja palveluita verkossa ja kilpailu eri toimijoiden kesken kovenee jatkuvasti. On löydettävä uusia kilpailuvaltteja, joiden avulla saadaan kiinnitettyä asiakkaan huomio ja siirrettyä asiakas myyntiputkeen. Tarjonnan kasvaessa myös asiakkaiden vaatimukset kasvavat. Tämän johdosta yritysten tulee tunnistaa asiakkaiden tarpeet syvemmin ja palvella heitä entistä paremmin.

Tutustu tarkemmin siihen, keitä asiakkaasi ovat. Ota käyttöön maksuton työkalu!

Tarjoa asiakkaalle laatua asiakasymmärryksen avulla

Yleisesti voidaan ajatella, että asiakkaan saapuessa yrityksen verkkosivuille, on hän jo valmiiksi kiinnostunut tietystä tuotteesta tai palvelusta ja etsii sopivaa yritystä. Verkkosivut saattavat olla asiakkaan ensikosketus yritykseen ja ensivaikutelma luodaan sivuston perusteella – voidaan sanoa, että verkkosivut ovat yrityksen käyntikortti verkossa. Tämä on ensimmäinen vaihe, jolloin Fonecta Audience Insights astuu pelikentälle.

Kun verkkosivukävijöiden tyypillinen profiili tunnetaan, voidaan verkkosivuille luoda sisältöä, joka puhuttelee juuri tätä kyseistä kohderyhmää. Työkalun avulla saat tietoosi mistä asioista potentialinen asiakas on kiinnostunut ja mistä hänen arvomaailmansa koostuu. Sitoutat asiakkaasi huomattavasti tehokkaammin oikeanlaisella sisällöllä, kuin vain sisällön takia luodun ”myyntijargonin” avulla.

Mainontaa ajatellen Audience Insightsin avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää niin sisällön suunnittelussa kuin mainonnan kohdentamisessakin. Kun juuri oikea mainos kohdistuu oikeassa kanavassa oikealle kohderyhmälle, saadaan mainonnan avulla aikaseksi huomattavasti parempia tuloksia. Erottautuminen lukuisten mainosten virrasta on vaikeaa ilman ymmärrystä asiakkaiden todellisista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.

Potkua myyntiin ja asiakaspalveluun datasta

Työkalua voidaan hyödyntää myös myyntiputken rakentamisessa sekä myynti- ja asiakaspalvelukanavien valinnassa.
Jos tyyppillinen verkkosivukävijä paljastuu diginatiiviksi, voi myyntiä tehostaa verkkosivuilla ajanvarauspalvelun tai esimerkiksi verkkokaupan avulla. Samainen henkilö todennäköisesti suosii sosiaalista mediaa ja chattia asiakaspalvelukanavana. Jos verkkosivuillasi taas liikkuu perinteisiä kanavia suosivia henkilöitä, saattavat he arvostaa enemmän esimerkiksi printtimainontaa ja puhelimitse tarjottavaa asiakaspalvelua.

Kun kohderyhmä tunnetaan, on helpompi tarjota oikeanlaista palvelua asiakkuuden eri vaiheissa. Toiselle kohderyhmälle se voi olla postitse lähetettävä tarjouskuponki kivijalkamyymälään, ja toiselle verkkosivuilta löytyvä chat-palvelu.

Kun asiakasymmärryksen myötä tehdään oikeita toimenpiteitä niin markkinoinnissa, myynnissä kuin asiakaspalvelussakin, kasvaa samalla myös laadukas asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys. Vaadittavat muutokset eivät välttämättä tunnu suurilta, mutta asiakkaan näkökulmasta niillä saattaa olla ratkaiseva merkitys.

Jos yritykselläsi ei ole vielä käytössä Fonecta Audience Insights –työkalua, saat sen helposti käyttöön verkkosivuiltamme. Voit kirjautua sisään olemassa olevilla Fonecta-tunnuksillasi tai rekisteröityä maksutta uutena käyttäjänä.

0 0