Näin onnistut datan avulla markkinoinnissa.

Kuinka hyödyntää dataa markkinoinnin kohdentamisessa

Taas sama mainos! Onko joskus käynyt niin, että olet vieraillut yrityksen sivuilla ja yrityksen mainos on jäänyt seuraamaan sinua ympäri internetiä herättäen ärsytyksen? Et ole yksin.


Mainonnan kohdentaminen on haastavaa. Kohdennetun mainonnan tarkoitus ei nimittäin ole synnyttää ärsytyksen tunnetta, vaan päinvastoin herättää kiinnostus mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yritystä kohtaan. Oikein toteutettuna mainonta toimii niin hyvin, että mainontaa näkevä kokee sen mainonnan sijaan itselleen mieluisana sisältönä eikä mainoksena. Listasimme 5 vinkkiä datan hyödyntämisestä markkinoinnissa.

Datan hyödyntämisen viisi askelta

1. Yhdistä online- ja offline-data

Valtaosa suomalaisista yrityksistä ei vielä yhdistä online- ja offline-dataa. Varsinkin pienemmillä yrityksillä on vielä paljon tietoa kirjoissa ja kansissa. Yhdistä siis verkkokaupan asiakasdata ja kivijalkaliikkeen asiakasrekisteri sekä asiakkaiden verkkokäyttäytymiseen perustuva data.

2. Luo ostajapersoonat

Dataa analysoimalla voidaan tunnistaa erilaiset ostopersoonat. Demografisten määritteiden – kuten iän, perhestatuksen ja koulutuksen – lisäksi erityisen tärkeää on tunnistaa asiakkaiden arvomaailma, harrastukset, asema työelämässä, tiedonhakutyyli ja ostamisen esteet. Ostajapersoonien määrittely on jatkuva prosessi, jota pitää päivittää säännöllisesti.

3. Tunnista eri ostoprosessin vaiheet

Erilaisessa ostovaiheessa oleville markkinoidaan eri tavalla. Markkinoitko, koska haluat herättää tarpeen, tarjota tuotteesta lisätietoa, kertoa kuinka se eroaa kilpailijoista, tukea ostopäätöstä? Vai tarjoatko jälkimarkkinointia pitkäaikaisen asiakkuuden luomiseen? Kaikki edellä mainitut edellyttävät hieman erilaisia toimenpiteitä mainonnassa.

4. Hyödynnä dataa monipuolisesti

Kerää ja hyödynnä dataa monipuolisesti. Selvitä, mitä kautta ostajat tulevat, mitä he katsovat kotisivuilla, mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he arvostavat, mihin ongelmiin he etsivät ratkaisua juuri sinun yritykseltäsi. Tunnista yritystoimintasi kannalta relevantti data. Datan syvällinen hyödyntäminen markkinoinnin kohdentamisessa vaatii yritykseltä resursseja. Vaivattomin ratkaisu on valita markkinointikumppani toteuttamaan datan analysointi ja kohdentaminen.

5. Älä unohda inhimillisyyttä

Data on pohjimmiltaan nollia ja ykkösiä. Lopullinen ostopäätös tehdään kuitenkin tunteiden perusteella. Data ja sen analysointi ohjaavat yrityksen potentiaalisille ostajille ja mainonnan sisältö ohjaa heidät varsinaiseksi asiakkaaksi.

Kun mainos on kohdennettu oikein, sen näkee henkilö, joka mainoksen haluaakin nähdä. Mieluisa sisältö ei tunnu yhtä vahvasti mainonnalta, eikä se aiheuta ärsytystä vaikka mainos näkyisi samalle henkilölle useamminkin. Jos taas mainoksen sisältö ei kosketa lainkaan, aiheuttaa se nopeastikin ärsytyksen tunteen. Kukaan ei halua nähdä mainosta juuri ostamastaan lentolipusta – ja halvemmalla kuin mitä siitä juuri äsken on maksanut. Sen sijaan majoitukseen tai matkakohteessa sijaitseviin ravintoloihin liittyvä mainonta olisi lentolipun ostaneelle hyvinkin kiinnostavaa.

Data on yrityksen kompassi

Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää dataa liiketoiminnan ohjauksessa. Nyt kysymys onkin, tietääkö yritys itse, mihin suuntaan se on markkinoinnin ja liiketoimintansa kehityksessä menossa?

Ostopäätöksen kynnyksellä yrityksen markkinointisisällöllä ja sen puhuttelevuudella on suuri merkitys. Digitaalinen markkinointi personoidaan ja ajoitetaan kerätyn tiedon pohjalta. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa mielletään helposti pelkästään kylmäksi ja kovaksi toimintatavaksi, mutta loppujen lopuksi todelliset ostopäätökset tehdään edelleen tunnepohjalta. Data vain näyttää suunnan.


Lataa tutkimuksen tiivistelmä!

 

Artikkeli perustuu Fonectan teettämään kyselytutkimuksen markkinointipäättäjille, kyselyyn vastasi yhteensä 147 markkinointipäättäjää. Markkinointitutkimuksen on toteuttanut Marketing Clinic Finland Oy. Kysely on tehty huhtikuussa 2018. Saman sisältöinen kysely toteutettiin aiemmin vuonna 2015. Vastanneista 20 prosenttia toimi tukku- ja vähittäisalalla, 15 prosenttia teollisuuden alalla, 14 prosenttia edusti muuta palvelutoimintaa ja 8 prosenttia rakentamista. Loput 24 prosenttia jakautui tasaisesti muille toimialoille.

0