Suosittujen Digikuntoon-tilaisuuksien isä Otto Hietaharju kertoo tapahtumien suosiosta

Digikuntoon-tapahtumien suosio yllätti ATK-saarnaajan

Digikuntoon-koulutustilaisuudet saivat alkunsa vuoden 2016 alussa, kun huomasimme, että tiedonpuute ja väärinymmärrykset hidastivat varsinkin pk-yrityksien digitalisoitumista.

Haluamme puhtaasti auttaa yrityksiä löytymään paremmin verkosta ja kohtaamaan asiakkaansa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kannustamme yrittäjiä ja yrityksiä tekemään markkinointiaan tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yrityksen kilpailukykyä lisää määrätietoinen tekeminen, jossa markkinointia mitataan ja kehitetään jatkuvasti.

Digimörkö kuriin tilaisuus kerrallaan

Vastaanotto tapahtumissa on ollut aina erittäin positiivinen. Yrittäjät ja yritysten edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti tilaisuuksiin ja ovat selvästi saaneet lisää tietoa, käytännön vinkkejä sekä konkreettisia ratkaisuja yrityksen markkinoinnin tehostamiseen.

Palautteissa toistuu kiitokset siitä, että kerromme digimarkkinoinnista ja mm. siihen liittyvästä ostokäyttäytymisen muutoksesta ymmärrettävästi ”kansankielellä” ja rohkaisemme siirtymään entistä enemmän nykyaikaisen markkinoinnin pariin. Kun asioista puhuu ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti, saadaan digimarkkinoinnin ympärillä leijuvat turhat pelot ja harhakäsitykset taklattua lähes kokonaan. Nujerramme digimörköä tilaisuus kerrallaan.

Haasteiden kautta voittoon

Edelleen suurimpia haasteita tai jopa hidasteita digimarkkinoinnin tekemiseen ovat tiedonpuute ja heikot kokemukset kokeiluluontoisista ratkaisuista. Monesti kuulen, että on tehty ja kokeiltu erilaisia markkinointijuttuja, mutta niillä ei ole saatu juuri mitään tuloksia aikaiseksi. Asioita on testattu ilman tavoitteita ja tulokset / raportit ovat olleet vaikeaselkoisia ja epämääräisiä. Tämä saa helposti kaiken digimarkkinointiin liittyvän kuulostamaan kalliilta ja vaikealta, kun investoinnille on haastavaa saada selkeää tulosta sen toimivuudesta. 

Haasteina näkyy myös aika ja kompetenssi, kun yrittäjä on itse tehnyt markkinointiaan oman työn ohella. Esimerkiksi hakusanamainonnan tai verkkosivuilla olevat chatin pyörittämiseen ei välttämättä olekaan tarpeeksi paukkuja.

Markkinoinnin lainalaisuudet ymmärretään hyvin, mutta digi-etuliite markkinoinnissa on hämärtänyt tekemisen kompleksiseksi ja sirpaleiseksi. Moni yrittäjä tietää ja tuntee kohderyhmänsä sekä kanavat, mistä kohderyhmän voi tavoittaa. Kuulen monesti hyviä esimerkkejä, miten on lähdetty rohkeasti kokeilemaan jotain uutta. Kun havaitaan, että joku toimii, on yrityksessä ymmärretty nykypäiväisen markkinoinnin mahdollisuudet.

Kiertue jatkaa kulkuaan

Parin vuoden aikana olen huomannut, että tietoisuus digimarkkinoinnista ja sen välttämättömyydestä on lisääntynyt runsaasti. Asiakkaat ovat jo verkossa. Nyt sinne pitää vielä saada kaikki yrityksetkin.

Digikuntoon-tapahtumia järjestetään tänäkin vuonna eri puolilla Suomea. Ilmoittaudu mukaan!

0