Dataturvallisuuden merkitys kasvaa julkisella sektorilla

Dataturvallisuuden merkitys kasvaa julkisella sektorilla - kotimaisuudella on yhä merkitystä, kun puhutaan luottamuksesta

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori valitsi Fonectan kumppanikseen toteuttamaan valtionhallinnon verkkoanalytiikkaa. Saamme siis olla tekemässä ratkaisuja, jotka parantavat viranomaisten palvelua: auttaahan hyvä verkkoanalytiikka julkisten palvelujen kehittämistä ja kansalaisten ymmärtämistä.

Verkkoanalytiikassa yksi keskeinen tekijä on dataturvallisuus. Valtorin järjestämässä kilpailutuksessa verkkoanalytiikan perustaksi valikoitui kotimainen Snoobi Analytics -työkalumme, joka toimii Software as a Service -mallilla. Snoobissa kaikki käyttäjätieto pysyy palvelimilla Suomessa eikä karkaa pilveen. Se auttaa suomalaisviranomaisia pitämään käyttäjätiedon turvassa.

Vielä viime vuosikymmenellä tietoturvalla tarkoitettiin lähinnä kovalevyjen kahdennusta, paloturvallisuudeksi, lukitusratkaisuiksi, vartioinniksi ja niin edelleen. Kaikki tämä on edelleen tärkeää, mutta tällä vuosikymmenellä dataturvallisuuteen ovat tulleet todella vahvasti kysymykset datan omistajuudesta ja palvelinten fyysisestä sijainnista.

Yhä suurempi osa palvelinratkaisuista toteutetaan — monesta hyvästä syystä — globaaleina pilvipalveluina. Tämä aiheuttaa kuitenkin sekä käytännöllisiä että periaatteellisia ongelmia, kun käsittelyssä ovat esimerkiksi tiukan luottamukselliset aineistot tai julkisen sektorin luottamuksellinen tieto. Monessa palvelussa aineistojen sisältöjä ei voida edes teoriassa paikantaa mihinkään sijaintiin. Lähes kaikissa pilvipalveluissa aineistot liikkuvat maissa, joissa viranomaisilla on laillinen pääsy tietoihin. Tästä on syntynyt myös perusteltu huoli valtiotason teollisuusvakoilusta ja yksityisyyden järjestelmällisestä loukkaamisesta.

Tietosuojasta voidaan varmasti huolehtia tarkemmin, kun data pysyy kotimaisissa käsissä. Tämä ei tietenkään ole kaiken kattava ratkaisu, mutta turvallisuuden todentaminen helpottuu merkittävästi. Kun samaan aikaan kansalaiset ovat yhä tietoisempia verkon keräämästä yksilön tunnistamisen mahdollistavasta datasta, herättävät Snoobin kaltaiset kotimaiset tuotteet luottamusta käyttäjissä. Kotimaisuudella on yhä merkitystä, kun puhutaan luottamuksesta.
Verkkoanalytiikassa ei ole kyse ykkösistä ja nollista, jotka tilastoidaan vuosikertomuksiin. Tavoitteena on parantaa verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta, kun verkkoanalytiikan hyödyntämisestä tulee rutiininomainen osa palvelujen kehittämistä. Oleellista on nimenomaan rutiini. Analytiikkaa ei käytetä vain uudistusten yhteydessä tai isoissa lanseerauksissa vaan palvelukehityksen arjessa. Kansalainen saa etua, kun valtionhallinnolla on yhtenäiset työvälineet verkon palvelukehitykseen.

0 0