Esa Töykkälä kertoo, mitä Google-asiantuntijuuden pitäisi nykyään olla

Automaatio pakottaa asiantuntijan luomaan nahkansa

Google-mainonta oli vielä viime vuosikymmenellä varsin virtaviivaista palvelua sekä asiakkaan että asiantuntijan näkökulmasta. Asiakas maksoi kuukaudessa tietyn summan siitä, että asiantuntija hoitaa mainoskampanjoita.

Iso osa hoitamisesta oli manuaalista. Asiantuntija esimerkiksi nosti ja laski hintatarjouksia, seuloi hakutermidataa, lisäsi uusia avainsanoja, myös negatiivisia, tai tarpeen tullen rakensi mainosryhmiä SKAG-mallin mukaan. Mainostilin koosta tai tavoitteista riippuen asiantuntija saattoi myös käyttää erilaisia hintatarjousskriptejä rutiinityönsä tueksi.

Tästä kaikesta asiakas sai automaattisen raportin säännöllisin väliajoin. Raportin tai mainostilin muutoshistorian perusteella asiakas näki paitsi tehdyt toimenpiteet myös sen, että joku katsoi hänen mainoskampanjoidensa perään.

Asiantuntijatyö ei ole entisellään

Google-mainonnan toteuttaminen on kuitenkin lyhyen ajan sisällä muuttunut pysyvästi. Paluuta entisiin rutiineihin ei enää ole.

Google Adsin koneoppiminen on ihmistä tehokkaampi päättelemään missä, milloin ja miten mainoksia kannattaa näyttää ja millaisella panostuksella. On mahdollista, että tulevaisuudessa asiantuntija ei itse pysty edes lisäämään avainsanoja kampanjoihin – ainakaan siinä muodossa kuin mihin nykyisin olemme tottuneet.

Asiantuntijan kalenterikin näyttää yhtäkkiä paljon väljemmältä. Mainostilin optimointi ei enää vaadi alituista klikkailua entiseen tapaan, kun automatisoidut ratkaisut hoitavat muutostyöt sekä nopeammin että paremmin. SKAG-mallit, bidausskriptit ja muut huolella kasatut manuaaliset viritelmät, joita asiakkaillekin on ylpeänä esitelty, lakkaavat olemasta relevantteja.

Aikaa vapautuu ihmisten yhteistyöhön

Asiakkaalle muutos tietää suuria mahdollisuuksia. Kun asiantuntijan aika ei kulu työhön, jonka kone jo hoitaa paremmin, se kannattaa mieluummin käyttää asiakkaan palvelemiseksi niillä osa-alueilla, joilla ihmisen oivallus on terävimmillään. Yhteistyö, ennakoiva tuki ja strategisten suuntaviivojen hahmottelu ovat asioita, joita algoritmit eivät kykene itsenäisesti hoitamaan.

Vihdoin asiantuntijalla ja asiakkaalla on aikaa työstää yhdessä niitä asioita, joita asiakkaallekin on kyllä palavereissa ehdotettu, mutta jotka ovat kerta toisensa jälkeen jääneet pöytälaatikkoon akuutimpien tehtävien tieltä.

Voisiko automatiikan vapauttaman ajan käyttää vaikkapa konversio-optimointiin tai verkkokaupan repsottaviin tuotekuvauksiin? Entäpä jos raportointipalaverin sijaan asiakas saisikin lyhyen oppitunnin siitä, millaisia videoita kannattaisi käyttää? Automaation lisääntyminen ei tarkoita asiantuntijuuden päättymistä, vaan sen syventymistä ja kanavoimista yhä monipuolisemmin asiakkaan hyödyksi.

On asiakkaan aika vaatia lisää

Jokainen Google Adsin koneoppimiseen perehtynyt asiantuntija tietysti ymmärtää, että työtä mainostilien parissa riittää jatkossakin. Työ vain muuttaa muotoaan. Automaatio ei tarkoita, että asiantuntija painaa nappia ja valuu toimiston säkkituolille selaamaan päivän lounaslistoja.

Tulevaisuuden asiantuntijat osaavat käyttää automaatiota hyväkseen ja antaa oman luovuutensa ja näkemyksensä asiakkaan käyttöön. Tästä hyötyvät lopulta kaikki.

”Mutta jos kerran kone tekee kaiken tämän, mistäs me teille sitten maksamme”, saattaa asiakas kysyä. Tähän asiantuntijan tulee osata vastata – tai mikä vielä parempaa, hoitaa työnsä niin hyvin, ettei asiakas koe tarvetta koko keskustelulle. Jos näin keskeiseen kysymykseen vastaaminen kuitenkin tuntuu vaikealta, voi tuleva vuosikymmen tietää kylmää kyytiä.

Ota asiantuntija avuksi Google-mainonnassa!

0