Facebook

Facebook on käyttäjien ykkönen

Facebook on YouTuben ohella suomalaisten ehdottomasti suosituin sosiaalisen median kanava. 15–55-vuotiaista suomalaisista 77% käyttää Facebookia, alle 40-vuotiaiden keskuudessa luku on vielä tätäkin korkeampi. Vaikka Facebook koetaan usein yksityisenä kanavana, on se mainonnan tehokkuudessa ja kohdentamisessa omaa luokkaansa.

Facebook on yritykselle keskeinen monellakin tapaa. Kun suurin osa kuluttajista jo on Facebookissa, on luonnollista, että he myös etsivät sieltä tietoja. Facebook ei mahdollista sitä, että jotain paikkaa ei olisi olemassa, joten jos kuluttaja sanoo, että paikka tai yritys on olemassa, niin Facebook luo sille oman sivun. Monesti nämä epäviralliset sivut muuttuvat kävijöiden silmissä virallisiksi yrityssivuiksi, kun riittävän moni on käynyt sivusta tykkäämässä tai merkinnyt itsensä siellä käyneeksi. On siis tärkeää luoda itse oma yrityssivu Facebookiin, jolloin yritys pystyy itse kontrolloimaan omaa näkyvyyttään ja vaikkapa yhteystietojaan.
Lue lisää

Yrityssivua voi hyödyntää monella eri tavalla

Facebook-yrityssivu toimii myös yrityksen muun toiminnan tukena. Sitä kautta saat liikennettä kotisivuillesi ja samalla arvostusta hakukoneiden, kuten Googlen silmissä. Facebookissa yritys saa jaettua asiakkaitaan kiinnostavaa sisältöä nopeasti ja kohdennetusti – uutiset, tapahtumat ja muut kiinnostavat ajankohtaiset asiat saavuttavat yleisön tehokkaasti.

Facebook on myös hyvä paikka hoitaa yrityskuvaa. Siellä tapahtuva kommentointi, suositukset sekä reklamaatiot, ovat yritykselle tuhannen taalan paikka tuoda esiin omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Yhä useampi meistä tekee päätöksiä muiden suosituksen perusteella, 43% kuluttajista kertoo päätietolähteekseen yrityksestä ystävien tai tuttavien suosittelun.

Kaikki irti Facebookin mainonnan mahdollisuuksista

Facebook-mainonnassa toimii erityisen hyvin kuluttajille suunnattu mainonta, sillä mainonnassa pystyy hyödyntämään Facebookin erinomaista analytiikkaa, joka mahdollistaa mainostamisen aiheesta kiinnostuneille sen mukaan, mitä he itse ovat ilmoittaneet kiinnostuksenkohteikseen. Parhaimmillaan kohdennettu mainonta toimii niin hyvin, ettei kuluttaja huomaa näkevänsä mainontaa, vaan itseään kiinnostavaa, juuri hänelle suunnattua sisältöä.

Usein kuvitellaan, että Facebook-mainonta toimii vain kuluttaja-asiakkaisiin. Tämä on onneksi harhaluulo, sillä myös yrittäjäpäättäjille suunnattu mainonta on todettu Facebookissa tehokkaaksi välineeksi. Pääasia B2B-mainonnassakin on kohdentaminen, sekä selkeiden tavoitteiden asettaminen. Voit tehdä brändikampanjan, ohjata asiakkaita vierailemaan kotisivuilla tai vaikkapa tekemään suoria ostoja verkkokaupassa, mutta kampanjalla on aina oltava yksi selkeä tavoite, sekä tarkkaan määritelty kohderyhmä.
Lähteet: MTV ja Kurio: Suomi-somen kehityssuuntia 2016, Suomalainen palvelu verkossa 2016, Fonecta ja Kopla Helsinki