Markkinointiteknologiat liiketoiminnan ytimeen

Markkinoinnin teknologiamyllyjen keskiössä pyörii mainonnanhallintajärjestelmä, joka jakelee markkinointiviestejä maailmalle juuri silloin, kun kuluttajat ovat herkimmillään tekemään ostopäätöksiä. Tämän myllyn ehkä nopeimmin kehittyvä osa-alue on ohjelmallinen ostaminen, joka haastaa totutun tavan tavoittaa kohderyhmät siellä, missä ne liikkuvat.

Ohjelmallinen ostaminen murtaa perinteisiä malleja, joissa ostetaan könttänä jokin määrä mainosnäyttöjä tai klikkejä eri medioista, joissa potentiaaliset asiakkaat liikkuvat. Haluttu kuluttaja saadaan kyllä kiinni, mutta samalla puhutellaan myös niin sanottuja epäpotentiaalisia asiakkaita, jolloin yhden potentiaalisen asiakkaan kiinnisaamiseen käytetään turhan paljon paukkuja.

Ohjelmallisen ostamisen idea onkin juuri siinä, että hukkakontaktien määrä saadaan minimoitua, jolloin päästään ihannetilanteeseen, jossa rahaa kuluu juuri sen verran kuin yhden kontaktin kiinnisaamiseen tarvitaan.

Mallilla päästään myöskin eroon mainosmateriaalien ja määräinten toimittamisesta julkaisijalle, jossa kuluu turhan paljon ylimääräistä aikaa.

Tosin tässä mallissa kilpaillaan usein muita mainostajia vastaan, jolloin täytyy varautua tarjoamaan halutusta kontaktista sen verran paljon rahaa, että voittaa tarjolla olevan mainosnäytön.

Ostaako halvemmalla yksikköhinnalla ison määrän bulkkia, jossa tavoittavuus on 100 ja hukka on 60, vai kalliimmalla yksikköhinnalla vain tarvittavan määrän, jolloin tavoittavuus on yhtälailla 100, mutta hukka onkin 0? Todellisuudessa molempia tarvitaan nyt ja jatkossa, ja molempia tapoja voi nykyteknologialla hyödyntää todella näppärästi.

Teknologien kehittyessä ja kilpailun kiristyessä tulee uusia ostotapoja helpottamaan mainostajien arkea. Yksi uusi tapa on niin sanottu ohjelmallinen takuuostaminen (Programmatic Guaranteed), jossa voidaan käytännössä ohjelmallisesti varata ja ostaa takuumainosnäyttöjä julkaisijoilta. Tämä tulee ainakin teoriassa täysin korvaamaan perinteisen määräinkaupan.

Parhaimmillaan siis digitaalinen markkinointi ja sitä pyörittävät teknologiamyllyt lepäävät syvällä liiketoiminnan ytimessä, eikä yhtäkään toimenpidettä edes harkita ilman digitaalista näkyvyyttä.